Hop til indhold

Kriminalforsorgen kan indgå aftale med godkendte AMU-udbydere om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler og arresthuse.

Hvis du vil vide mere om tilbuddene om AMU i fængsler og arresthuse, kan du kontakte kriminalforsorgen (kriminalforsorgen.dk).

Særlige vilkår

AMU i fængsler og arresthuse er ikke omfattet af krav om, at holdene skal være åbne for udefrakommende eller at uddannelsen skal annonceres. Kriminalforsorgen bestemmer, hvilke indsatte der kan deltage i undervisningen. Undervisningen kan tilrettelægges, så den samlede undervisningstid overstiger den normerede varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen. Det kan være relevant, hvis det vurderes nødvendigt for, at de indsatte kan nå målet med uddannelsen.

AMU-udbyderen og kriminalforsorgen kan aftale, at undervisningen varetages af kriminalforsorgens egne undervisere.

Samarbejde mellem AMU-udbydere og Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen indgår samarbejdsaftaler med de enkelte godkendte AMU-udbydere. Der er ikke tale om udlægning eller udlicitering af undervisningen. Det er den godkendte AMU-udbyder, der har det overordnede ansvar for kvaliteten af undervisningen gennem blandt andet vurdering af undervisningsplaner og undervisernes kvalifikationer. Ansvar for administration, tilrettelæggelse og afholdelse af undervisningen fordeles i samarbejdsaftalen mellem AMU-udbyderen og kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen finansierer selv undervisningen

AMU i fængsler og arresthuse finansieres af Kriminalforsorgen som afregner direkte med de AMU-udbydere, som de har samarbejdsaftale med. AMU-udbyderne indberetter aktiviteten til Børne- og Undervisningsministeriet.

 
Sidst opdateret: 26. juli 2023