Hop til indhold

Formål

Det er blevet tydeligt, at opgaven med at formidle og afvikle prøver på AMU er meget omfattende og ressourcekrævende for efteruddannelsesudvalg såvel som for AMU-udbydere.

For at imødekomme dette har ministeriet besluttet at igangsætte en markedsanalyse med henblik på at afdække grundlaget for udarbejdelsen af et centralt prøvesystem.

Indtil et eventuelt centralt prøvesystem er blevet udviklet, er det aftalt, at der med nærværende pulje afsættes 5. millioner kroner til hel eller delvis dækning af efteruddannelsesudvalgenes udgifter til implementering, formidling og afvikling af prøver i perioden 2019-2021.

Midlerne kan anvendes til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med afviklingsformer for prøverne, forudsat det ikke medfører større investeringer i nye prøvesystemer eller i omfattende videreudvikling af eksisterende systemer.

Det er udbyderne, der afgør, om og i givet fald hvordan, prøver i afholdelsen skal systemunderstøttes, hvorfor et specifikt prøvesystem ikke må være obligatorisk at anvende.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 5 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgning

Der kan ikke ansøges om midler fra puljen, da tilsagn om tilskud er givet til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter en fordelingsnøgle.

Sidst opdateret: 3. september 2021