Hop til indhold

Formål

For at imødekomme den omfattende og ressourcekrævende opgave med formidling og afvikling af prøver på AMU  besluttede ministeriet at igangsætte en markedsanalyse med henblik på at afdække grundlaget for udarbejdelsen af et centralt prøvesystem. 

Indtil et eventuelt centralt prøvesystem er blevet udviklet, blev det aftalt, at der med nærværende pulje blev afsat 5. millioner kroner til hel eller delvis dækning af efteruddannelsesudvalgenes udgifter til implementering, formidling og afvikling af prøver i perioden 2019-2021.

Midlerne kan anvendes til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med afviklingsformer for prøverne, forudsat det ikke medfører større investeringer i nye prøvesystemer eller i omfattende videreudvikling af eksisterende systemer.

Midlerne kan anvendes til efteruddannelsesudvalgenes arbejde med afviklingsformer for prøverne, forudsat det ikke medfører større investeringer i nye prøvesystemer eller i omfattende videreudvikling af eksisterende systemer. 

Det er udbyderne, der afgør, om og i givet fald hvordan, prøver i afholdelsen skal systemunderstøttes, hvorfor et specifikt prøvesystem ikke må være obligatorisk at anvende.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 5 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgning

Der kan ikke ansøges om midler fra puljen, da tilsagn om tilskud er givet til efteruddannelsesudvalg på AMU-området efter en fordelingsnøgle.

Ved puljens udløb den 31. december har ministeriet besluttet at oprette Pulje til udvikling og understøttelse af prøver på AMU-området 2022 for at bevare og videreføre den samlede indsats med at udvikle prøver og understøtte prøveafviklingen.

Sidst opdateret: 26. juli 2023