Hop til indhold

Fra 2018 og frem til 2021 er det muligt at søge tilskud fra en årlig pulje på 25 millioner kroner til projekter, der kan øge motivationen og deltagelsen i almen og erhvervsrettet (herunder videregående) voksen- og efteruddannelse (VEU). I efteråret 2021 blev det besluttet at forlænge puljen, så det også i 2022 er muligt at søge om tilskud til opsøgende arbejde.

Pengene kommer fra trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017 og går til opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringer med kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Hvem kan søge

Puljen kan udelukkende søges af arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau. Men overenskomstbaserede kompetencefonde/kompetencefondsadministratorer, erhvervsskoler, AMU-udbydere, VUC'er, oplysningsforbund, erhvervsakademier og professionshøjskoler, kommuner, regioner, og lokale netværk kan indgå som projektdeltagere.

Ansøgningsfrister

Det er ikke længere muligt at ansøge om midler fra puljen til opsøgende arbejde.

Formål

  • arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller opnår erhvervsrettede kvalifikationer.
  • flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.
Sidst opdateret: 26. juli 2023