Hop til indhold
Evaluering af puljen til opsøgende arbejde

Evaluering af puljen til opsøgende arbejde

Evalueringen er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Evalueringen undersøger resultaterne af de projekter, som har fået tilskud fra trepartsaftalens pulje til opsøgende arbejde.

I projekterne er arbejdsmarkedets parter gået sammen om at opsøge og rådgive private og offentlige virksomheder om, hvordan man kan tilrettelægge uddannelsesaktiviteter for medarbejderne på en måde, som matcher både medarbejdernes og virksomhedernes behov.

På baggrund heraf udleder evalueringen viden om god og anvendelig praksis for opsøgende arbejde. Evalueringens datamateriale beror på interview med de projektansvarlige, virksomhedsrepræsentanter, medarbejdere, opsøgende konsulenter samt projektrapporter.

Evaluering af puljen til opsøgende arbejde (pdf)

Sidst opdateret: 25. maj 2021