Hop til indhold

Voksenuddannelsescentrene (VUC) har pligt til at tilbyde individuel kompetencevurdering, også kendt som realkompetencevurdering. Har du et konkret ønske om at få en individuel kompetencevurdering, skal du kontakte dit nærmeste VUC.

Se oversigten over landets VUC’er (vuc.dk) 

Formålet med individuel kompetencevurdering er at give ansøgerne et formelt bevis på, hvad de kan og har lært gennem deres samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer – vurderet i forhold til læreplanen for et konkret fag på G-, F-, E- eller D-niveau på almen voksenuddannelse (avu) eller på C-, B- eller A-niveau på en almengymnasial uddannelse (stx eller hf).

Du kan få en individuel kompetencevurdering (IKV) uden samtidig at ansøge om optagelse og alene med henblik på udstedelse af kompetencebevis.

Sådan foregår kompetencevurderingen

Hvis du ønsker at få foretaget en IKV, skal du kontakte et VUC, som vil bede dig om at fremlægge dokumentation for dine kompetencer. Det kan for eksempel være dokumentation fra tidligere uddannelse eller viden og færdigheder opnået i arbejds- og fritidslivet. I forbindelse med vurderingen kan VUC anvende forskellige metoder. Det kan for eksempel være interview, test eller løsning af konkrete faglige opgaver.

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne ligestilles med målene for VUC-fag på niveau med almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

IKV i forhold til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser kan føre til, at du får et:

  • Kompetencebevis for dele af et fag
  • Kompetencebevis for et helt fag.

Hvad er fordelene?

Med dokumentation for IKV i hånden har du flere fordele.

  • Kompetencebevis for dele af et fag kan betyde, at der i en efterfølgende uddannelse efter en konkret vurdering kan gives merit for de kompetencer, du allerede har modtaget bevis for. Det betyder, at du vil kunne få reduceret din uddannelses- eller undervisningstid eller få et særligt tilpasset undervisningsforløb.
  • Kompetencebevis for et helt fag vil som hovedregel være ligestillet med et enkeltfagsbevis. Dog vil det ikke indeholde en specifik karakter, men det vil dokumentere, at du har kompetencer svarende til mindst bestået-niveau.
  • Du kan bruge dine kompetencebeviser, hvis du søger en voksen- og efteruddannelse, for eksempel uddannelse til faglært.
  • Du kan bruge beviserne til at dokumentere, hvad du kan, når du søger nyt job.

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne medføre krav om fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse og ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag.

Kompetencebeviset vil også være gyldigt ved ansøgning om optagelse til videregående uddannelse.

Min Kompetencemappe

Du kan bruge hjemmesiden www.minkompetencemappe.dk, hvis du ønsker at få overblik over, hvad du kan og har lært via din uddannelse, dit job og dit fritidsliv.

Sidst opdateret: 24. april 2024