Hop til indhold

Fagene ved avu kan tages som enkeltfag. Desuden kan du vælge at tage en almen forberedelseseksamen.

Prøver ved avu

Du kan aflægge mundtlige, og i en række tilfælde også skriftlige, prøver i fagene på avu på niveau G og D. Der kan være flere prøver i et fag på et niveau. For eksempel afsluttes dansk niveau G med en sproglig prøve, en prøve i skriftlig fremstilling og en mundtlig prøve. Et andet eksempel er matematik på niveau G, der afsluttes med en kombineret mundtlig og skriftlig prøve.

Niveauerne basis, F og E kan afsluttes med en anden form for faglig evaluering end en prøve. Disse niveauer kan afsluttes med et deltagerbevis. Det er en betingelse for udstedelse af deltagerbevis, at institutionen vurderer, at kursisten har opnået kompetencer svarende til bestået. Læs mere om beviser og attestationer.

Om prøver, fag og læreplaner

Prøver i et fag er beskrevet i fagets læreplan. Du kan finde fagets læreplan og vejledninger til faget på fagets side – se oversigten over fag

Læs hele avu-bekendtgørelsen, der omfatter alle regler for uddannelsen samt alle læreplanerne.

Almen forberedelseseksamen

Almen forberedelseseksamen er en samlet eksamen, som omfatter beståede prøver i følgende 5 fag, dog kan der gives merit:

  1. Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D
  2. Engelsk niveau D
  3. Matematik niveau D
  4. To fag efter kursistens valg på mindst niveau G.

En almen forberedelseseksamen, hvor de i nr. 4, nævnte fag er naturvidenskab samt ét af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk, giver krav på optagelse til 2-årigt hf, jf. reglerne herom.

De enkelte prøver i fagene skal være bestået, det vil sige, du skal have mindst karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen.

Tilladte hjælpemidler ved mundtlige og skriftlige prøver på avu

Se oversigterne over tilladte hjælpemidler ved mundtlige og skriftlige prøver på avu:

Sidst opdateret: 26. juli 2023