Elever i 9. og 10. klasse har sat kryds ved den vej, de ønsker at gå efter sommerferien. Tallene viser, at 74,0 procent af eleverne har valgt en gymnasial uddannelse som førsteprioritet. Det er en lidt mindre andel end sidste år, hvor tallet var 74,3 procent. 18,5 procent af eleverne ønsker at begynde på en erhvervsuddannelse, hvilket er stort set det samme som sidste år, hvor andelen var 18,4 procent. Søgningen til erhvervsuddannelserne er dermed, på trods af indførelsen af adgangskrav i 2015, fortsat ikke faldet.  

Igen i år har flere søgt en erhvervsuddannelse med eux, som giver adgang til at læse videre. Sidste år udgjorde den gruppe af elever 27 procent af den samlede søgning til erhvervsuddannelserne. I år er det næsten hver tredje elev. Samlet set er det 5 procent af alle elever, der forlader grundskolen, der søger en eux.

Som noget nyt har elever i 9. klasse i år også kunnet vælge hf. Tidligere har det kun været en mulighed for 10. klasseelever. Fra i år til sidste år er valget af hf steget fra 6,9 procent til 7,8 procent, og det skyldes hovedsageligt 9. klasseelevernes søgning mod hf.

Ungdomsuddannelserne tilbyder hver især noget forskelligt.  For mig er det vigtigt, at de unge vælger den uddannelse, som passer til dem og deres kompetencer.

- Undervisningsminister Merete Riisager

”Ungdomsuddannelserne tilbyder hver især noget forskelligt.  For mig er det vigtigt, at de unge vælger den uddannelse, som passer til dem og deres kompetencer. Mange unge vælger gymnasiet, fordi de ønsker at være sikre på at kunne læse videre, men det er tydeligt, at flere og flere opdager, at det samme er muligt med eux, samtidig med at man har mulighed for at få et spændende faglært arbejde. Jeg så gerne, at flere valgte en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de unge kender de mange muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse, så de opdager, at den vej kan være noget for dem,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Sammenlignet med sidste år har lidt flere 9. klasseelever valgt 10. klasse. I år gælder det 46,1 procent af eleverne i 9. klasse, mens det var 45,4 procent sidste år. Dog er det fortsat færre end mellem 2001-2015, hvor den laveste andel var knap 48 procent og den højeste omkring 60 procent. 

Af de unge, der har sat krydset ved en gymnasial uddannelse, har 61,3 procent søgt stx, 19,6 procent har søgt hhx, 10,4 procent har valgt htx, mens 7,8 har ønsket hf.

For sjette gang er eleverne blevet vurderet uddannelsesparate i forhold til deres uddannelsesønske. Årets opgørelse viser, at 91 procent af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet, er vurderet parat. For dem, der har søgt en gymnasial uddannelse, er andelen 96 procent. 

Figur 1: Tilmelding til ungdomsuddannelser fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i 2017 (procent)

Note 1: Omfatter egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt kombineret ungdomsuddannelse. 
Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet.
Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk.
 

Figur 2: Tilmelding til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2001-2017

Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 2008. Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse.
Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk.