Hop til indhold

Ansøgninger til ungdomsuddannelser og 10. klasse er opdelt i, om ansøgeren kommer direkte fra grundskolen eller ikke er grundskoleelev på ansøgningstidspunktet:

Direkte fra skole:

Dette indikerer, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet går i 9. eller 10. klasse. Det er ansøgerandelene direkte fra skole, der indgår som måltal på erhvervsuddannelserne. 

Der er fra og med 2023 ændret i opgørelsesmetoden for søgning direkte fra skole og uden for skole. I foregående år er en ansøger opgjort som søgende direkte fra skole, hvis ansøgeren går i grundskole på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af skoleåret, der søges fra. I 2023 og fremadrettet er en ansøger opgjort som søgende direkte fra skole, hvis ansøgeren præcis på ansøgningstidspunktet er tilknyttet en grundskole. 

Uden for skole:

Dette indikerer, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet ikke går i 9. eller 10. klasse. Det kan fx være ældre elever, der har været i beskæftigelse eller ansøgere, der har været på udlandsophold. 

Bemærk

I 2023 er antallet af ansøgere fra 9. og 10. klasse, der indgår i opgørelserne, lavere end tidligere år (ca. 2-3.000 færre ansøgere). Det skyldes en række ændringer i søgeprocessen (bl.a. kortere og forrykket ansøgningsperiode), ændring i regelgrundlaget og ny it-understøttelse af ansøgningsproces. Særligt er der nu en mere præcis opgørelse af, hvorvidt ansøgeren går i grundskole på ansøgningstidspunktet. Samlet set betyder det, at data ikke kan sammenlignes helt med tidligere års offentliggjorte tal. Det forventes dog, at hovedtendenserne i andelene, der søger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er retvisende.

Sidst opdateret: 18. april 2023