Hop til indhold

Søgning til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse, elevernes 1. prioritet for uddannelsesvalg 2020

 

Kilde: Styrelsen for It og Læring

20 pct. svarende til hver femte elev, som forlader grundskolen, ønsker i 2020 at begynde på en erhvervsuddannelse. Det er på niveau med sidste år. I alt har 13.429 elever søgt mod en erhvervsuddannelse i år. Hver tredje elev, der søger en erhvervsuddannelse, vælger en eux, hvor man både får svendebrev og samtidig opnår generel studiekompetence, så man har mulighed for at læse videre, som dem der gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse.

De gymnasiale uddannelser er stadig de mest søgte ungdomsuddannelser. 72,0 procent af de elever, som forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som førsteprioritet. I alt har 48.705 elever i år søgt mod en gymnasial uddannelse. Det almene gymnasium, stx, er det mest søgte blandt de gymnasiale uddannelser.

Knap halvdelen (48 procent) af eleverne i 9. klasse har valgt ikke at forlade grundskolen og vil i stedet fortsætte i 10. klasse. I alt har 32.486 elever i 9. klasse søgt mod 10. klasse.

Sidst opdateret: 13. januar 2021