Hop til indhold

Meget bliver lettere med den øgede brug af internettet og digitale platforme til prøve- og eksamensafvikling, men ulempen er, at der dukker nye muligheder for snyd op, for eksempel ved hjælp af uretmæssig kommunikation via internettet. Derfor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået konsulenthuset Devoteam til at gennemføre en analyse af de tekniske muligheder for at begrænse snyd ved eksamen.

Analysens konklusion er, at den bedste enkeltstående model til at opdage snyd er monitorering i form af for eksempel overvågningssoftware. Vurderingen er dog, at monitorering bør suppleres med øvrige tiltag som opdaterede eksamensregler, aktivt tilsyn og styring af internetforbindelser for at skabe den løsning, hvor der kan nås længst i retning af at imødegå snyd.

For at bekæmpe snyd er der i den indgående aftale om en gymnasiereform fra juni 2016 flere initiativer på området. Det er blandt andet besluttet, at tekniske løsninger i større omfang skal anvendes som hjælpemiddel i skolernes kontrol med elevernes opgavebesvarelse, og at der skal være større konsekvenser for elever, der snyder.

”Snyd er fuldstændig uacceptabelt. Med internettets indtog i undervisningen og dermed også i eksamenerne er vi nødt til at tage højde for nye former for snyd og derfor også nye metoder til at opdage og bekæmpe den. Det er også centralt i gymnasiereformen, hvor vi både sætter ind med hårdere konsekvenser over for elever, der snyder, øgede muligheder for gymnasiernes kontrol og et generelt større fokus på de unges almene og digitale dannelse,” siger minister Ellen Trane Nørby.

Analysen kommer i kølvandet på ministeriets undersøgelse om snyd fra februar 2016. Her fremgik det, at institutionerne på gymnasieområdet i prøveterminerne maj-juni og august 2014 og december-januar 2014-2015 havde registreret 143 tilfælde, hvor en elev blev bortvist fra en prøve på grund af snyd.

Analysen er gennemført med udgangspunkt i det gymnasiale område, men indeholder også en perspektivering til folkeskoleområdet.

Rapporten vil danne grundlag for opfølgning på den del af gymnasieaftalen, der fokuserer på forebyggelse af snyd. Som et led i arbejdet vil ministeriet drøfte konkrete initiativer for at imødegå snyd med gymnasiesektoren.

Fakta

Analysen undersøger følgende tekniske muligheder for imødegåelse af snyd:

  • Filtrering af nettrafik
  • Logning og kontrol af log
  • USB-boot
  • Secure browser
  • Monitorering
  • Scanning og pejling
  • Jamming/radiodødt rum
  • Plagiatkontrol
  • Manuelt tilsyn (analogt)