Hop til indhold

Velfungerende teamsamarbejde på skolerne er centralt, når kommunerne implementerer læringsplatforme på folkeskolerne. Det er en af konklusionerne i en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). EVA har samlet erfaringer og gode råd fra nogle af de kommuner og skoler, der allerede har anskaffet læringsplatforme og er i gang med at implementere dem. Inden udgangen af 2017 skal alle kommuner anskaffe en digital læringsplatform til folkeskolerne som led i brugerportalinitiativet.

EVA identificerer i rapporten ni trin på vejen til en vellykket implementering af en digital læringsplatform. For eksempel er det essentielt, at kommunerne inddrager de lærere og pædagoger, der skal bruge den kommende læringsplatform, i valget af platform, og at kommunikationen er åben og tydelig ved en eventuel overgang til en ny platform. Skoleledelsen skal også afsætte god tid til implementeringen, og skolerne kan med fordel udpege didaktisk stærke og motiverede lærere og pædagoger til superbrugere, der kan medvirke i implementeringsprocessen. Desuden konkluderer EVA, at det en god idé at koble teori og praksis, når lærere og pædagoger skal lære at bruge læringsplatformene. Det kan for eksempel betyde, at lærerene forbereder deres undervisning med læringsplatformen på kurset.

Det kan også være en styrke at have et velfungerende teamsamarbejde på skolerne, når lærere og pædagoger skal lære at få gavn af platformen. Erfaringer fra skoler med en veludviklet teamkultur peger på, at en læringsplatform er velegnet til at lette arbejdsdelingen om tilrettelæggelsen af undervisningen. Desuden oplever lærerne og pædagogerne, at en platform passer godt til en praksis, hvor man diskuterer og sparrer i teams om mål for elevernes læring.

EVA’s erfaringsopsamling er baseret på data fra elleve skoler i seks kommuner. Den beskriver nogle af de positive erfaringer, kommuner og skoler har gjort, og nogle af de udfordringer og faldgruber, de har oplevet undervejs.

Rapporten fokuserer på tre forhold:

  • Valget af en digital læringsplatform
  • Implementeringen af en digital læringsplatform
  • Anvendelsen af en digital læringsplatform

EVA’s hovedresultater fremgår af figuren nedenfor:

EVA

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet som led i den fællesoffentlige indsats for øget anvendelse af it i folkeskolen, og den vil blive fulgt op at et projekt om læringsplatformenes betydning for den pædagogiske praksis og elevernes læringsproces. Dette projekt forventes igangsat i efteråret 2016.

Fakta

Som led i brugerportalinitiativet skal alle kommuner anskaffe en digital læringsplatform til folkeskolerne inden udgangen af 2017. Målet med læringsplatformene er at skabe en digital ramme, der understøtter elevernes læringsproces og lærernes arbejde. 68 kommuner har allerede anskaffet en digital læringsplatform.

EVA’s erfaringsopsamling om kommunernes implementering af digitale læringsplatforme er udført som led i den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, hvor staten har afsat 500 millioner kroner i perioden 2012-2017 til øget brug af it i folkeskolen. Indsatsen indgår i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra 2013 og er samtidig en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Indsatsen skal blandt andet bidrage til, at digitale læremidler i højere grad integreres i den daglige undervisning.