Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har opdateret beregningerne for de socioøkonomiske referencer på baggrund af 9.-klasseprøverne 2014/2015. Beregningerne viser, hvordan eleverne klarer sig ud fra deres forældrenes indkomst, uddannelse og jobsituation samt ud fra elevernes køn og herkomst.

Kommuner, skoler, forældre og elever kan bruge resultaterne som et udviklingsredskab, netop fordi de tager højde for en række af de socioøkonomiske forskelle, der er blandt eleverne.

Prøvekaraktererne og de tilhørende referenceberegninger er dog blot én indikator ud af flere, som siger noget om skolernes udvikling og kvalitet. Man kan derfor ikke bruge de socioøkonomiske referencer til at tegne et entydigt billede af kvaliteten på skolerne, ligesom skolernes indsatser også skal ses i forhold til andre lokale rammebetingelser som eksempelvis måden, man organiserer specialundervisning på.

Læs mere om de socioøkonomiske referenceberegninger og se nøgletallene i ministeriets datavarehus


Faktaboks om socioøkonomiske baggrundsvariable

Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. Karakterdataene er baseret på indberetninger til STIL, mens alle oplysningerne vedrørende elevens baggrundsforhold er hentet fra registre hos Danmarks Statistik.

Baggrundsoplysningerne er:

  • Elevens køn
  • Elevens alder
  • Elevens herkomst
  • Forældrenes højeste fuldførte uddannelse
  • Forældrenes bruttoindkomst
  • Farens og morens arbejdsmarkedsstatus
  • Farens og morens ledighedsgrad
  • Antal børn i familien og placering i søskendeflokken
  • Familietype