Med trepartsaftalen fra august har arbejdsgiverne kollektivt forpligtet sig til at oprette praktikpladser til mindst ni ud af ti elever på de såkaldte fordelsuddannelser. Ordningen gælder hele 2017 for de 33 uddannelser.

Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der forventes et særligt stort behov for arbejdskraft, og der er derfor gode jobmuligheder for de færdiguddannede inden for netop disse uddannelser. De 33 uddannelser er udpeget af arbejdsgiverne selv. Det betyder, at arbejdsgiverne vil bestræbe sig særligt på at oprette det nødvendige antal praktikpladser for elever på fordelsuddannelserne. Virksomhederne kan desuden få en økonomisk bonus for at indgå uddannelsesaftaler med elever fra fordelsuddannelserne.

”En erhvervsuddannelse er en fremragende start på arbejdslivet og åbner døre til spændende job, god løn, gode muligheder for at videreuddanne sig, eller måske til at blive iværksætter. Med de nye fordelsuddannelser gør vi sammen med arbejdsgiverne det klart for de unge, hvilke uddannelser der giver særligt gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed og efterfølgende job,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Næste skridt er at gøre de unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse, opmærksomme på fordelsuddannelsernes særligt gode muligheder for både praktikplads og efterfølgende job. Hvis eleverne lever op til de faglige krav på fordelsuddannelserne og gennemfører grundforløbet, er der dermed stor sikkerhed for, at de finder en praktikplads i en virksomhed. Fordelsuddannelser og de brancher, der står bag, får en fremtrædende platform og ikke mindst forpligtelser til at fortælle om fordelene ved lige netop deres uddannelse.

Med trepartsaftalen fra august har arbejdsgivere forpligtet sig til at være med til at skabe 8.000-10.000 flere praktikpladser. Fordelsuddannelserne er et blandt flere initiativer i trepartsaftalen.

Se listen med fordelsuddannelser for 2017 (pdf)

Fakta om fordelsuddannelser (pdf)