Hop til indhold

I nyhedsbrevet kan du læse nyheder om aktuelle aktiviteter, regelændringer og arrangementer på erhvervsuddannelsesområdet.

April-nyhedsbrevet bringer blandt andet information om håndtering af COVID-19, information om trepartsaftaler vedr. flere lærepladser, digitalisering af skolebeviser, information om og invitation til webinar om de nye regler for den lokale undervisningsplan (LUP), information om nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger, samt en lang række andre nyheder på erhvervsuddannelsesområdet.