Hop til indhold

Formålet med projektet er at få større viden om årsager til skolefravær og at forbedre proceduren omkring ”hvem gør hvad og hvornår?”, når skoler oplever bekymrende fravær blandt de bornholmske skoleelever. Projektet er en del af Brug for alle unges vejledningsindsats 2015-2018.

Appen indeholder blandt andet en beskrivelse af en beredskabsplan i forhold til elevens tilbagevenden til skolen. Appens vigtigste funktion er at understøtte den enkelte lærer i, hvordan bekymrende fravær bør håndteres, hvem der skal involveres for at komme fraværet til livs samt hvilke tilbud og aktører, skolen kan trække på i forhold til at motivere eleven til at komme i skole igen.

Appen kan tilgås fra alle digitale medier, og UU Bornholm er ansvarlig for at ajourføre aftaler og dokumenter heri. De fire projektskoler tager nu appen i brug, men hensigten er, at appen skal udbredes til alle skoler i løbet af foråret 2018.

Projektet var i første fase koncentreret om at indhente viden fra børn og unge, fra forældre og fra skoler, om hvilke faktorer der var på spil, når en elev ikke kom i skole. Undersøgelserne i denne fase omfattede kvalitative interviews med elever, forældre, lærere og skoleledere, der resulterede i en intern evalueringsrapport, som UU Bornholm og de fire projektskoler tog afsæt i ved projektets næste fase.

Det videre arbejde har ført til flere forskellige handlinger og redskaber, blandt andet udarbejdelse af overleveringsskema til brug mellem skoler, når en elev flytter fra en skole til en anden, nye processer og arbejdsgange om registrering af fravær i skolerne samt udvikling af den omtalte app.

De foreløbige erfaringer fra projektet er positive, og der er flere af de øvrige UU–centre, som Brug for alle unge samarbejder med, der viser interesse for appen.

Læs mere om UU Bornholm og Come Back-projektet.