Hop til indhold

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Det gælder også elever med høj begavelse. Nogle elever med høj begavelse oplever udfordringer med trivslen eller mangel på passende fagligt niveau.

Derfor skal elever i 1. klasse screenes for tegn på høj begavelse, hvis man på skolen formoder, at eleven har høj begavelse. 

Screeningen skal foregå ved brug af et nyt redskab ’Redskab til vurdering af tegn på høj begavelse for elever i 1. klasse’, som indeholder tre tjeklister, som netop er blevet udviklet af en ekspertgruppe nedsat af børne- og undervisningsministeren.

Tidlig opsporing

Formålet med redskabet er at understøtte en tidlig opsporing af og opmærksomhed på elever, som udviser tegn på høj begavelse. På den måde kan skoler tidligt igangsætte relevante undervisningsaktiviteter, der tilgodeser læring og trivsel hos elever med høj begavelse.

Redskabet indeholder tre tjeklister med en række spørgsmål og svar til hhv. pædagogisk personale, forældre og elever.

Redskabet kan findes på emu.dk (emu.dk)

Inspiration til undervisningen

Børne- og Undervisningsministeriet vil løbende udvikle understøttende materialer til, hvordan skoler bedst muligt kan støtte elever med høj begavelse i deres udvikling, læring og trivsel samt idéer til, hvordan skolerne kan implementere lokale indsatser.

På emu.dk kommer der også invitationer til webinarer, spørgetimer og temadage.

Der vil være fokus på redskabet samt relevante undervisningsaktiviteter med fokus på undervisningsdifferentiering og fællesskabende didaktikker.

Læs mere om de understøttende materialer (emu.dk)

Læs mere om kommende arrangementer (emu.dk)

Få mere viden og inspiration

Webinar: Høj begavelse? Få kendskab til det nye redskab og inspiration til fællesskabende didaktikker. Tilmeld dig et webinar den 14. maj, 6. juni eller 6. august. 

Virtuel spørgetime om det nye redskab til vurdering af tegn på høj begavelse for elever i 1. klasse. Tilmeld dig spørgetime den 21. maj, 18. juni eller 6. august. 

Fem regionale temadage med fokus på redskabet og fællesskabende didaktikker i indskolingen. Det handler om at skabe en balanceret tilgang, der gavner både elever med høj begavelse og fællesskabet som helhed. 

Temadagene afholdes:

  • Den 25. september i Ringsted
  • Den 1. oktober i Middelfart
  • Den 2. oktober i Aarhus
  • Den 3. oktober i Aalborg
  • Den 8. oktober i København

Kompetenceudviklingsforløb: 

Fra efteråret 2024 kan du gratis deltage i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på, hvordan du kan udvikle inkluderende læringsmiljøer, der også imødekommer elever med tegn på høj begavelse. Forløbet præsenterer konkrete greb til at tilrettelægge undervisning, der udfordrer og motiverer alle klassens elever på deres aktuelle niveauer, og giver viden om, hvordan høj begavelse kan vise sig på forskellige måder. Hvis du vil vide mere om forløbet, kan du skrive til leda@kp.dk.

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Det nye redskab til screening for tegn på høj begavelse for elever i 1. klasse er ét af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at

  • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
  • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
  • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.
  • Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen