Hop til indhold

Hvordan kan Fagfornyelsen og arbejdet med nye læreplaner i folkeskolen tilrettelægges? Det skal en ekspertgruppe med Alexander von Oettingen og Lise Tingleff Nielsen i spidsen komme med anbefalinger til. Anbefalingerne skal ske med afsæt i politisk besluttede pejlemærker.

Et af forslagene i regeringens folkeskoleudspil Forberedt på Fremtiden II – Frihed og fordybelse, som blev præsenteret i oktober sidste år, var netop, at folkeskolens læreplaner skulle slankes og fornyes. Det er det arbejde, som regeringen og folkeskoleforligskredsen nu har sat en retning for. De nye læreplaner benævnes Folkeskolens Fagplaner og vil erstatte de nuværende læreplaner, Fælles Mål

Folkeskolens læreplaner beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner. Læreplanerne beskriver en national standard for elevernes udbytte af folkeskolens undervisning. Folkeskolens Fagplaner skal understøtte, at folkeskolens formål og fagenes indhold er omdrejningspunktet for skolens undervisningen. 

Ekspertgruppen skal først og fremmest komme med et forslag til et enkelt format for Folkeskolens Fagplaner. Ekspertgruppen skal også komme med anbefalinger til sammenhængen mellem indholdet i Folkeskolens Fagplaner og folkeskolens test og prøver, ligesom den skal se på sammenhæng mellem Folkeskolens Fagplaner og læremidler, herunder hvordan der opnås en bedre balance mellem analoge og digitale læremidler i folkeskolen.

”Folkeskolens undervisning er i dag styret af mere end 4000 bindende og vejledende mål. De er alle indført med de bedste intentioner. Men i skolens hverdag giver de ikke altid mening. Både skoleledere, lærere og elevrådene har længe ønsket sig forandringer. Nu går vi i gang. Vi skal væk med mindst 90 procent af målene og have nogle helt andre læreplaner. Jeg ønsker mere tid til fordybelse i fagenes kernestof og mindre fokus på at leve op til alle de mange detaljerede mål. Jeg er meget glad for, at en række erfarne folk ønsker at bidrage til at få en fornyelse af fagene i gang,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

”At udarbejde et nyt format for Folkeskolens Fagplaner er dybest set at formulere en arkitektur for skolens og undervisningens brede dannelsesindhold. Det arbejde glæder jeg mig meget til og ikke mindst til samarbejdet i ekspertgruppen og med inddragelse af folkeskolens parter,” siger Alexander von Oettingen, rektor på UC Syd og formand for ekspertgruppen.

”Det handler om at udvikle ‘det egentlige’ i skolen, nemlig undervisningen, fagene og skolehverdagen. Derfor er arbejdet med nye læreplaner ualmindelig vigtigt. Jeg ser meget frem til en god og tålmodig proces i tæt samarbejde med de mange aktører og eksperter i og omkring skolen,” siger Lise Tingleff Nielsen, områdechef hos Danmarks Evalueringsinstitut og formand for ekspertgruppen.

Alle landets folkeskoler vil blive inviteret til at give deres input til udviklingen af Folkeskolens Fagplaner, og udviklingen af de nye læreplaner vil ske med omfattende inddragelse af folkeskolens parter, eksperter og praktikere. Ekspertgruppen kan undervejs invitere relevante aktører, for eksempel interesseorganisationer og øvrige eksperter, til at komme med input til arbejdet.

Ekspertgruppen vil aflevere deres anbefalinger i slutningen af 2024. Det forventes, at de nye læreplaner kan træde i kraft fra skoleåret 2027/2028.

Fakta: Ekspertgruppens medlemmer

 • Alexander von Oettingen, rektor, UC Syd
 • Lise Tingleff Nielsen, områdechef for grundskole, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Ane Qvortrup, professor, Syddansk Universitet
 • Dennis Hornhave, undervisnings- og udviklingsansvarlig hos Skoletjenesten Kolding/Kolding Stadsarkiv
 • Helle Bjerg, skoleleder, Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommune
 • Ida Geertz-Jensen, lærer, Slotsparkens Friskole, Jægerspris
 • Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding, professor, Aalborg Universitet
 • Peter Staun Kastholm, direktør, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Thomas Illum Hansen, forskningschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Politiske pejlemærker for Fagfornyelsen

 1. Folkeskolens Fagplaner skal formuleres ud fra folkeskolens formål og understøttes af få, præcise mål, som skal sikre progression. Det samlede antal af mål må ikke overstige 10 pct. af de nuværende mål.
 2. Folkeskolens Fagplaner skal beskrive fagets kernestof og understøtte, at eleverne stilles lige ved skoleskift og ved overgang til videre uddannelse og arbejde.
 3. Folkeskolens Fagplaner skal være skrevet i et letforståeligt, pædagogisk sprog som understøtter plads til både at fordybe sig i fagenes teoretiske grundlag og deres praktiske anvendelse, jf. folkeskolelovens § 5 stk. 1.
 4. Folkeskolens Fagplaner skal understøtte den løbende evaluering af elevernes viden og færdigheder samt den endelige afslutning af faget.
 5. Folkeskolens Fagplaner skal udvikles med omfattende inddragelse af folkeskolens parter, eksperter og praktikere.
 6. Folkeskolens Fagplaner skal udarbejdes og implementeres i sammenhæng med et udviklingsprogram.

Læs hele kommissoriet (pdf)