Hop til indhold

Flere elever med en autismediagnose får nu mulighed for at tage en gymnasial uddannelse, som passer til deres behov. Med de nye klasser øges det samlede antal fra 13 til 19 ASF-klasser på landsplan.

Ud fra en samlet vurdering er der truffet afgørelse om etablering af nye ASF-udbud. I vurderingen indgår en række overordnede kriterier, blandt andet geografisk spredning, fordeling på uddannelsesretning, udbudsbehov og viden om elevgruppen. Følgende nye ASF-udbud er blevet godkendt:

 • HF & VUC Nord (hf)
 • Rybners (htx)
 • Høje-Taastrup Gymnasium (stx)
 • Københavns VUC (hf)
 • HF & VUC Nordsjælland (hf)
 • VUC Storstrøm (hf)

Elever i ASF-klasser gennemfører en ordinær gymnasial uddannelse, men undervises i en særlig klasse, der er målrettet elevgruppen. Der er maksimalt 12 elever i en enkelt ASF-klasse.

”Jeg er glad for, at der nu bliver oprettet gymnasieklasser for elever med autisme endnu flere steder i landet. Især fordi vi ved, hvor stor betydning det kan have, at den her gruppe af unge får den rette støtte. Mange elever med autisme er rigtig godt begavet og har derfor også virkelig gode forudsætninger for at klare sig godt i gymnasiet, hvis der tages højde for deres særlige behov,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

De nye ASF-klasser er oprettet for midler fra finansloven 2023.

Om ASF-klasser

 • Klasserne er for elever med en ASF-diagnose (autismespektrumforstyrrelse).
 • For at holde et større fokus på den enkelte elevs behov kan der maksimalt optages 12 elever i hver klasse.
 • Der gives et ekstra økonomisk tilskud svarende til beløbet for op til 16 elever.
 • Muligheden for at udbyde en ASF-klasse tildeles i udgangspunktet til gymnasiale institutioner på baggrund af ansøgning i forbindelse med særlige udbudsrunder.
 • Der findes fra skoleåret 2024/25 19 ASF-klasser på landsplan. Klasserne findes både som stx, hf, hhx og htx. Find samlet oversigt over ASF-klasser