Hop til indhold

Der er rundt om i landet oprettet 19 klasser på de gymnasiale uddannelser til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF-klasser). For at kunne etablere særlige støttefunktioner for eleverne er der tale om små klasser på op til 12 elever.

ASF-klasserne er placeret på følgende institutioner fordelt på de fem regioner:

Region Institution Uddannelsesretning
Hovedstaden
Høje-Taastrup Gymnasium stx
København VUC hf
HF & VUC Nordsjælland, Hillerød hf
Sjælland
Næstved Gymnasium og HF  stx
ZBC (Zealand Business College) Slagelse htx
VUC Storstrøm, Nykøbing F. hf
Syddanmark
Midtfyns Gymnasium stx
Aabenraa Statsskole hf
Campus Vejle hhx
Rybners htx
Midtjylland Paderup Gymnasium stx
Herning HF & VUC hf
Aarhus HF og VUC
hf
Skive College htx
Nordjylland Aalborg Katedralskole hf
HF & VUC, Hjørring hf

Muligheden for at udbyde en ASF-klasse tildeles til gymnasiale institutioner på baggrund af ansøgning i forbindelse med særlige udbudsrunder.

I vurderingen af ansøgningerne lægges blandt andet vægt på at sikre spredning på tværs af geografi og uddannelsestyper.

Uddannelsesforløb i ASF-klasser er tilrettelagt, så der tages højde for de vanskeligheder, eleverne oplever på baggrund af deres ASF. Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at have ASF-klasser, modtager et øget tilskud til dette formål. Uddannelsesinstitutionerne kan derfor ikke også modtage tilskud til SPS til elever med ASF, da der så bliver givet tilskud til samme formål to gange. Elever i ASF-klasser, der har andre funktionsnedsættelser ud over ASF (fx ordblindhed), kan få bevilget støtte, hvis der er behov for det.

Sidst opdateret: 17. januar 2024