Hop til indhold

Siden 2020 har udvalgte elever i 8. og 9. klasse fået undervisning i en reduceret fagrække i folkeskolen, samtidig med at de har haft praksisorienterede valgfag på erhvervsuddannelserne.

Nu får endnu flere skolelever mulighed for at tage valgfag på erhvervsuddannelserne og deltage i den særlige forsøgsordning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udmelder nemlig endnu en ansøgningsrunde, hvor kommunerne kan søge om at deltage.

I alt tre kommuner deltog i rammeforsøget til og med skoleåret 2022/23. I 2023 udmeldte Børne- og Undervisningsministeriet et nyt rammeforsøg med eud 8/9 – med samme indholdsmæssige rammer som det første rammeforsøg – for at give alle landets kommuner mulighed for at tilbyde ordningen til deres elever. I alt blev ti kommuner godkendt til at deltage, og nu får resten af landets kommuner igen mulighed for at søge om at blive en del af rammeforsøget, som strækker sig frem til skoleåret 2025/26.

Formålet med forsøget er at imødekomme elevernes forskellige forudsætninger og motivation og få flere elever til at gennemføre folkeskolen. Forsøget skal desuden afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

"Der er nogle elever, som ikke lærer bedst ved at sidde stille i klasseværelset hele dagen. Dem må vi ikke glemme. Derfor håber jeg virkelig, at mange kommuner griber muligheden og ansøger om at deltage i eud 8/9, så de elever, der er godt og grundigt skoletrætte, når de nærmer sig 8. og 9. klasse, kan få lov at tage et valgfag på en erhvervsuddannelse et par dage i ugen og forhåbentligt få et nyt glimt i øjet," siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Sådan kan kommuner søge

Alle kommuner har mulighed for at søge om at deltage i forsøget. Rammeforsøget afvikles i skoleårene 2023/24 til 2025/26. Kommuner, som ønsker at deltage i rammeforsøget i skoleårene 2024/25-2025/26, skal søge om deltagelse i 2024.

Læs ”Vejledning om rammer for forsøget” for nærmere information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår.

Ansøgninger fra kommuner, der ønsker at deltage i rammeforsøg med udskolingslinjerne eud 8/9, skal sendes til stuk.cf@stukuvm.dk senest den 20. marts 2024.

Spørgsmål kan stilles til: stuk.cf@stukuvm.dk

Vejledning om rammer for forsøget (pdf)

Ansøgningsskema om deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 (skabelon) (docx)

Årligt afrapporteringsskema (skabelon) (docx)