Hop til indhold

Som følge af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal Folkeskolens Nationale Færdighedstest erstatte de nationale test. De nye færdighedstest skal være klar til skoleåret 2026/27.

Børne- og undervisningsministeren nedsatte i marts en ekspertgruppe, der er bredt sammensat af eksperter og praktikere, som skal komme med anbefalinger til udvikling og implementering af de kommende nationale færdighedstest.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet: 

  • At der skal være en tydelig sammenhæng mellem Folkeskolens Nationale Færdighedstest og øvrige nationale styringsredskaber, fx Fælles Mål
  • At lærere skal vejledes og understøttes i anvendelse af testresultater til tilrettelæggelse af undervisning med fokus på elevernes faglige udvikling
  • At der skal være høje kvalitetskrav til udvikling og afprøvning af testene
  • At varigheden af testene skal afprøves og tilpasses elevernes klassetrin
  • At nuværende kriterier og praksisser for udlevering af data til forskning skal videreføres og udvides.

Anbefalingerne vil indgå i Børne- og Undervisningsministeriets videre arbejde med udvikling og implementering af Folkeskolens Nationale Færdighedstest.   

Læs ekspertgruppens anbefalinger til Folkeskolens Nationale Færdighedstest (pdf)