Hop til indhold

Forskellene mellem drenge og pigers faglige resultater er både store og stigende. Drenge klarer sig markant dårligere i skolen og på ungdomsuddannelserne, og forskellene er voksende over tid. Det har blandt andet betydning for deres adgang til videregående uddannelser, og for at flere drenge end piger ender uden job og uddannelse. 

En ekspertgruppe har siden juni 2022 arbejdet for at formulere anbefalinger til børne- og undervisningsministeren, om hvordan man kan nedbringe betydningen af køn i dagtilbud og i forhold til elevernes faglige udbytte i både folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Gruppens anbefalinger afgives i slutningen af 2023.

Som led i dette arbejde inviterer ekspertgruppen nu offentligheden til en høringsdag, hvor centrale problemfelter vil blive fremlagt, og det vil være muligt at komme med input til arbejdet.

Høringsdagen vil finde sted den 2. oktober 2023 på Danmarks Pædagogiske Universitet, Campus Emdrup.

Tilmelding er gratis og skal ske senest den 27. september. Tilmelding kan ske her.