Hop til indhold

Danske 8.-klasses elevers viden om og forståelse af politik og demokrati er gået tilbage. Det viser resultaterne fra en ny international undersøgelse, ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) 2022, hvor elevers viden om politik og samfundsforhold er blevet undersøgt for tredje gang. 

I sidste undersøgelse i 2016 indtog de danske elever en delt førsteplads med eleverne fra Taiwan, Sverige og Finland. I ICCS 2022 ligger de danske og svenske elever stadig på samme niveau, men under eleverne fra Taiwan, der indtager førstepladsen. Finland har ikke deltaget i ICCS 2022.

Danske elever er dog langt fra de eneste, der er gået tilbage siden ICCS 2016, da størstedelen af landene oplever tilbagegang. Den generelle negative udvikling på tværs af de mange lande i undersøgelsen tyder på, at COVID-pandemien måske kan forklare en del af tilbagegangen.

Både i ICCS 2009 og 2016 opnåede pigerne i gennemsnit et bedre resultat end drengene. I ICCS 2022 er forskellen mellem drengene og pigernes resultat vokset yderligere i pigernes favør.

Ud over elevernes færdigheder giver undersøgelsen også et billede af elevernes politiske interesser, holdninger og værdier. Undersøgelsen viser, at de danske elever er blandt de elever, som taler allermest med deres forældre og venner om politiske og sociale emner.

Selvom de danske elever gerne vil tale om politik, så er de, ifølge undersøgelsen, blandt de elever, der i mindst grad vil deltage i demokratiske aktiviteter på skolen, såsom at stille op til elevrådsvalg, være med i et udvalg eller deltage i en diskussion. Samtidig er deres oplevelse af medindflydelse på egen skole blandt den absolut laveste i undersøgelsen.

Endelig giver ICCS også et indblik i elevernes oplevelse af lærerne og klasserummet. Undersøgelsen viser, at der er sket et fald i andelen af elever, der svarer, at lærerne ofte opmuntrer dem til at sige deres mening og selv tage stilling.

Til trods for dette vurderer de danske elever i gennemsnit stadig klasserummet som særdeles åbent. De danske elever er også meget positive i vurderingen af deres relation til lærerne, der ligger højere end gennemsnittet for deltagerlandene og på omtrent samme niveau som Norge og Sverige.

”Vi lever i en tid med splittelse og fake news. Heldigvis har vi en folkeskole, der hver eneste dag præsenterer vores børn for videnskaben og gør dem nysgerrige på vores samfund. På den måde kommer demokratiet ikke kun ind med modermælken i Danmark, men også med skolemælken. Undersøgelsen viser, at det generelt går godt med danske unges demokratiske dannelse. Men den viser også, at vi kan blive bedre til at inddrage de unge bedre i de beslutninger, der træffes på skolen. Min egen oplevelse er, at de unge er ansvarlige og indsigtsfulde. Deres stemme er vigtig. Elevrådene bør for eksempel inddrages, når skolen fastlægger regler for mobiltelefoner på skolen,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Fakta om undersøgelsen

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet, med økonomisk bidrag fra Børne- og Undervisningsministeriet, der medfinansierer undersøgelsen.

ICCS 2022 er baseret på svar fra mere end 82.000 skoleelever fra 8. klassetrin (typisk i 14-årsalderen) fra mere end 3.400 skoler i 23 lande. 4.769 danske elever fra 134 skoler har deltaget i undersøgelsen.

ICCS undersøger, hvordan skoler i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere i deres land og i verden. Undersøgelsen fokuserer på den ene side på elevernes kundskaber og færdigheder på det samfundsfaglige område og på den anden side på elevernes holdninger, værdier og aktiviteter på skolen og i samfundet.

ICCS 2022-Rapporten, udgivet d. 28. november 2023, indeholder kun resultater fra de danske elever, mens resultaterne fra undersøgelsen af lærere og skoleledere udgives i efterfølgende rapporter i 2024.