Hop til indhold

ICCS undersøger skolens arbejde med unges politiske dannelse

Den internationale undersøgelse ICCS, International Civic and Citizenship Education Study, undersøger, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder elever på deres fremtidige liv som samfundsborgere (statsborgere og medborgere) i deres land og i verden. På dansk kaldes undersøgelsen ”Politisk dannelse i det 21. århundrede”.

Formålet med ICCS

ICCS-projektets overordnede formål er at kortlægge og sammenligne, hvordan skolens forberedelse af eleverne til et liv i et demokratisk samfund foregår – og hvordan den eventuelt er under udvikling og forandring i en globaliseret verden.

Undersøgelsen fokuserer dels på elevernes kundskaber og færdigheder inden for det samfundsfaglige område og på den anden side på elevernes holdninger, værdier og aktiviteter i skolen og i samfundet. Undersøgelsen inddrager desuden lærere og skoleledere med henblik på at kortlægge, hvordan forskellige skolesystemer forholder sig til denne del af skolens virke.

I ICCS-testen skal eleverne blandt andet løse opgaver inden for temaerne:

  • Samfundssystemer (borger, stat og civile institutioner)
  • Principper (lighed, frihed og sammenhængskraft)
  • Deltagelse (beslutningstagning, indflydelse og deltagelse i samfundet)
  • Identitet (selvopfattelse og forbundenhed med andre)

Fakta

I Danmark gennemføres ICCS af Danmarks Institut for Pædagogik (DPU) og Uddannelse ved Aarhus universitet. Ministeriet medfinansierer gennemførelsen af undersøgelsen med 50 procent.

Sidst opdateret: 5. december 2023