Hop til indhold

Folkeskolens Nationale Færdighedstest skal erstatte de nationale test. Det har partierne bag aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem besluttet. De nye færdighedstest skal være klar til skoleåret 2026/27.

Børne- og undervisningsministeren nedsætter nu en ekspertgruppe, som får til opgave at udarbejde anbefalinger til de nærmere faglige rammer for udviklingen af testene. Ekspertgruppens arbejde afsluttes i efteråret 2023.

Ud over de nye færdighedstest skal der udvikles en række nye frivillige test, som stilles til rådighed for skolerne.

For Folkeskolens Nationale Færdighedstest gælder bl.a., at:

  • Testene skal være pædagogisk anvendelige og gennemskuelige for elever, forældre og lærere.
  • Testene bygger på et lineært princip, hvor elever på samme klassetrin får samme opgaver.
  • Testene skal gennemføres i begyndelsen af skoleåret.
  • Der skal testes i læsning og matematiske færdigheder.

Ud over ekspertgruppen vil folkeskolens parter i Sammen om Skolen blive inddraget i udviklingen og implementeringen af testene. Der nedsættes derfor en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Sammen om Skolen, som løbende vil give input til arbejdet med nye test.

”Det er helt afgørende, at de nye test er gennemskuelige for elever og forældre og bliver et meningsfuldt og pædagogisk anvendeligt værktøj. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan tage det næste skridt i udviklingen af de kommende test. Vi har sammen med parterne omkring folkeskolen lagt vægt på, at udviklingen af de nye test kræver grundige forberedelser og inddragelse af både eksperter og praktikere, så vi sikrer et solidt fagligt grundlag for testene”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Formand for ekspertgruppen er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Dahler-Larsen.

”Der bliver brug for såvel eksperter som praktikere i diskussionen af de mange vigtige aspekter ved test og evaluering, som vi skal omkring, for at kunne levere nogle solide anbefalinger til rammerne for de fremtidige test. Der venter ekspertgruppen en både spændende, meningsfuld og vigtig opgave i de kommende måneder”, siger Peter Dahler-Larsen.

Det første møde i ekspertgruppen afholdes d. 10. marts 2023.

En tabel over de fremtidige obligatoriske test fremgår nedenfor.

Klassetrin Obligatoriske test i dansk læsning Obligatoriske test i matematik 
2. klassetrin Læsning  Matematik
3. klassetrin  Læsning  
4. klassetrin  Læsning  Matematik
5. klassetrin     
6. klassetrin Læsning  Matematik
7. klassetrin   Matematik
8. klassetrin Læsning  Matematik

Foruden obligatoriske test i dansk læsning og matematik udvikles en række frivillige test i engelsk, natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi, dansk som andetsprog, historie, tysk (2. fremmedsprog) og fransk (2. fremmedsprog).

Læs Kommissorium for ekspertgruppen (pdf)

Se ekspertgruppens sammensætning

Læs om den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem (pdf)