Hop til indhold

Over 8.000 børn og unge fra Ukraine har aktuelt ophold efter særloven og bopæl i Danmark, efter Ruslands invasion af deres hjemland for et år siden. 

Det viser en ny opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Blandt de mere end 6.200 børn og unge fra Ukraine i alderen 6-16 år, som havde ophold efter særloven primo januar 2023, er cirka 5.300 af dem indskrevet i grundskolen. Det svarer til, at 85 procent af fordrevne fra Ukraine i alderen 6-16 år er indskrevet i en grundskole. 87 procent af dem går i en kommunal folkeskole, mens 2 procent går på en fri- eller privatskole. Yderligere 2 procent er indskrevet i et særligt tilbud for børn og unge fra Ukraine.

Månederne umiddelbart efter invasionen var kendetegnet af en stor stigning i tilstrømningen fra Ukraine. Således steg antallet af børn og unge mellem 6 og 16 år, der fik tildelt ophold efter særloven, fra cirka 3.400 i maj til mere end 6.500 i august sidste år. Siden er stigningen stagneret. Andelen af børn og unge fra Ukraine indskrevet i danske grundskoler er løbende steget i takt med varigheden af deres ophold.  

“Jeg husker tydeligt at jeg besøgte asylcentre de første dage efter Ruslands angreb på Ukraine. Hundredvis af fordrevne ukrainske kvinder og børn stod pludselig på dansk jord og bad om beskyttelse. Børnene havde måske nået at få en bamse med hjemmefra. Eller et par fodboldsko. Men ellers virkede de chokerede og forvirrede. Nu er der gået et år og jeg håber fortsat at alle vi børnefamilier husker, at invitere de nye ukrainske skolekammerater med til spejder og børnefødselsdag,” sigerbørne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. 

Læs mere om tallene.

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet lovgivning, vejledninger og breve til kommuner, links til ukrainsk undervisningsmateriale samt spørgsmål og svar til kommuner, uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud: Situationen i Ukraine.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udgivet en række materialer på emu.dk til ledelse og pædagogisk personale, der understøtter modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine. Blandt materialerne findes bl.a. beskrivelser af det ukrainske pasnings- og uddannelsessystem, redskaber til at afdække elever fra Ukraines færdigheder, samt vejledninger til organisering af pasning og undervisning i dagtilbud og skoler. 

Aftale om modtagelse af børn og unge fra Ukraine

Med indgåelsen af aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af børn og unge på børne- og undervisningsområdet fra april 2022, fik kommunerne en række frihedsgrader i tilrettelæggelsen af deres modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine i dagtilbud og grundskoler. Læs mere om aftalen her: Ny aftale om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine giver kommunerne mere frihed.