Hop til indhold

Fordrevne børn og unge fra Ukraine med ophold efter særloven har adgang til pasning i dagtilbud og grundskoleundervisning i Danmark. I denne rapport kan du finde et statusbillede på antallet af fordrevne børn og unge indskrevet i danske dagtilbud og grundskoler. 

Opgørelserne baserer sig på data fra Udlændingestyrelsen om personer med ophold efter særloven, som er bopælsregistrerede i Dannmark, samt data om børn og unge med et Unilogin i dagtilbud og grundskoler fra Styrelsen for It og Læring. Opgørelserne bør ikke formidles uden de i rapporten anførte forbehold.

Find mere information om situationen i Ukraines indflydelse på børne og undervisningsområdet.

Sidst opdateret: 18. juni 2024