Hop til indhold

Trepartsaftalen om at styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet er blevet forlænget et år. Aftalen indebærer en fuld videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttede.

Det betyder blandt andet, at forhøjede takster og VEU-godtgørelse på AMU-området videreføres. Omstillingsfonden, FVU-digital, FVU-engelsk og prøver på AMU bliver også videreført. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er desuden enige om at udskyde de ordinære VEU-trepartsforhandlinger til medio 2023. Parterne er også enige om at videreføre fire pejlemærker for de kommende drøftelser i 2023, der skal danne grundlag for langsigtede løsninger på VEU-området. 

For at sikre ro i AMU-sektoren er det besluttet, at der ikke gennemføres en ny udbudsrunde i 2023. Regeringen udarbejder forslag til en ny model for udbuds-runder på AMU-området, som vil kunne indgå i trepartsforhandlingerne i 2023.