Hop til indhold

En ekspertgruppe for matematik kommer nu med anbefalinger til, hvordan man kan styrke matematikfaget på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser.

Siden efteråret 2021 har ekspertgruppen arbejdet på at udpege centrale udfordringer for matematikfaget og anbefalinger til at imødegå disse.

Blandt de tværgående løsningsforslag er blandt andet en intensiv indsats med fokus på grundlæggende tal- og algebrafærdigheder og etablering af lokale matematiksamarbejder mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Ekspertgruppen kommer med en række anbefalinger, der har til hensigt at skabe større motivation og bedre overgange i progressionen af matematikundervisningen.

”Erfaringerne fra prøver og eksaminer, tilbagemeldinger fra lærerne og en række undersøgelser viser, at der er udfordringer i matematikfaget. De problemer er det vigtigt, at vi får løst. Derfor glæder jeg mig over ekspertgruppens bud på, hvordan vi kan styrke elevernes matematiske kompetencer og motivation for faget. Jeg vil nu invitere alle parter omkring grundskolen og ungdomsuddannelserne til en drøftelse af, hvordan vi kan arbejde videre med anbefalingerne”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ekspertgruppen har lavet et bruttokatalog med en række løsningsforslag, der skal bidrage til at løse fagets udfordringer. Gruppen lægger blandt andet op til at styrke indsatser med matematikvejledere. Funktionen findes allerede på grundskoleområdet, men ifølge ekspertgruppen bør den også indføres på erhvervsuddannelserne.

På gymnasieområdet kalder ekspertgruppen blandt andet på en revision af læreplanen for B-niveau på stx og hf samt mindre brug af CAS-værktøjer ved de skriftlige prøver.

Endelig anbefaler ekspertgruppen, at man på tværs af grundskolen og ungdomsuddannelserne gør noget ekstra for den gruppe elever, der oplever de største matematikvanskeligheder.

Læs mere i ekspertgruppens rapport, fælles udvikling af matematik (pdf)

Baggrund for nedsættelse af ekspertgruppen

Internationale og nationale undersøgelser, erfaringer fra prøver og eksamen og tilbagemeldinger fra lærere viser, at der er udfordringer med matematikfaget i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Men gode matematikkompetencer er i mange sammenhænge helt centrale for den enkelte borger og for samfundet. Derfor nedsatte regeringen i efteråret 2021 en ekspertgruppe, som skulle identificere de væsentligste udfordringer og udarbejde et katalog over løsningsforslag til de identificerede udfordringer.

Læs ekspertgruppens kommissorium (pdf)

Ekspertgruppens medlemmer

Formand Charlotte Krog Skott, docent ved Absalon og tidligere viceleder i NCUM

Næstformand Brian Krog Christensen, vicerektor ved Silkeborg Gymnasium

Repræsentanter for grundskolen

 • Lis Zacho, lærer og matematikvejleder på Lindevangskolen, Frederiksberg
 • Mette Thompson, matematikkonsulent, Helsingør Kommune
 • Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent ved CFU og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Repræsentanter for de gymnasiale uddannelser

 • Anne Øhrstrøm, formand for Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening og lærer ved Niels Brock
 • Mikkel Rønne, formand for matematiklærerforeningen og lærer ved Gefion Gymnasium
 • Tina Bové Riisgaard, uddannelsesleder ved Tørring Gymnasium

Repræsentanter for erhvervsuddannelserne

 • Bodil Tange, lærer ved Mercantec
 • Lauge Sams Granerud, lærer ved Roskilde Tekniske Skole
 • Lone Abildgaard Hørup, lærer ved Rybners

Repræsentanter fra professionshøjskoler og universiteter

 • Carl Winsløw, professor, Københavns Universitet
 • Pernille Bødtker Sunde, post.doc., VIA University College
 • Per Brockhoff, institutdirektør, Danmarks Tekniske Universitet