Hop til indhold

Eleverne på de gymnasiale uddannelser skal have obligatorisk seksualundervisning fra skoleåret 2023/2024. Det er gymnasieforligskredsen - regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - blevet enige om. Baggrunden for aftalen er blandt andet stor efterspørgsel fra eleverne.  

Den obligatoriske seksualundervisning skal sikre, at eleverne stifter bekendtskab med emner som samtykke, grænser, prævention og seksuelt overførbare sygdomme. 

For at skabe mest mulig frihed for den enkelte uddannelsesinstitution vil der ikke være krav om en særlig tilrettelæggelsesform af undervisningen. Undervisningen kan eksempelvis ske i bestemte fag, via fællesarrangementer eller som led i flerfaglige aktiviteter. Institutionerne er dog forpligtet til, at undervisningen har et omfang, der medfører, at eleverne får indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere over dem.

“Selvfølgelig skal seksualundervisning på skemaet på gymnasierne og på alle de andre ungdomsuddannelser. Eleverne har i lang tid efterspurgt obligatorisk seksualundervisning, og de har kæmpet bravt for deres sag. Derfor er jeg også så glad for, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu handler på deres opråb. Det viser, at det virker, når man blander sig. Seksualundervisningen er allerede blevet styrket i folkeskolen, og det er helt på sin plads, at den også får et boost på ungdomsuddannelserne”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Seksualundervisningen skal fremover indskrives som et krav i § 29 i lov om de gymnasiale uddannelser. På den måde får seksualundervisningen i lighed med de tværgående kompetencer, eksempelvis digitale kompetencer og innovative kompetencer, en central plads i de tværgående aktiviteter på uddannelserne.

Regeringen arbejder også på at gøre seksualundervisning obligatorisk på erhvervsuddannelserne og forberedende grunduddannelse (FGU).

Der er allerede indgået aftale om seksualundervisning på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, hvor der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen meningsfuldt kan få relevant seksualvejledning, herunder i forhold til køn og seksualitet.

Læs initativpapiret her (pdf)