Hop til indhold

I lyset af den aktuelle omtale af forholdene på Herlufsholm Skole og Gods minder Styrelsen for Kvalitet og Undervisning om, at der i styrelsen findes whistleblower-ordninger for alle. Det kan for eksempel være elever, forældre eller ansatte, der har kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på private skoler eller private gymnasier.

Henvendelser vedrørende kriminelle forhold skal også rettes til politiet.

Hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningerne, er du sikret, at oplysninger om dig ikke vises for andre end få betroede medarbejdere i styrelsen. Det betyder, at styrelsen over for institutioner, myndigheder og andre ikke må oplyse, at den har modtaget din henvendelse. At du er sikret fortrolighed, betyder endvidere, at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven. Det er dog stadig nødvendigt for styrelsen, at du oplyser dit navn samt dine kontaktoplysninger. Dette skyldes, at styrelsen skal have mulighed for at kontakte dig, såfremt der skulle opstå opklarende spørgsmål i behandlingen af din henvendelse.

Det er endvidere muligt for dig at give samtykke til et eller flere af følgende tre forhold:

  • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser om modtagelse af henvendelsen.
  • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder videregiver henvendelsens indhold, dog på en måde, der sikrer, at personens identitet ikke afsløres.
  • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser personens navn, og at vedkommende har rettet henvendelse til styrelsen.

Hvad sker der, når jeg henvender mig?

Hvis du henvender dig skriftligt, vil du modtage en kvittering for henvendelsen. Derefter vil styrelsen vurdere, hvad der videre skal ske i sagen på baggrund af dine oplysninger og eventuelt vende tilbage med opklarende spørgsmål. Ved telefonisk henvendelse vil du blive bedt om at redegøre for bekymringen og derefter overlades sagen til styrelsen. Du vil almindeligvis ikke blive orienteret om sagens videre forløb.

For frie grundskoler (fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler)

Man kan henvende sig til styrelsen telefonisk på 2476 1277, mandag-fredag klokken 13-14, eller skriftligt via en formular på uvm.dk.

For private institutioner for gymnasiale uddannelser

Man kan henvende sig til styrelsen telefonisk på 2365 6821, mandag-fredag klokken 13-14, eller skriftligt via en formular på uvm.dk.