Hop til indhold

Fortrolighed

Hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningen er du sikret, at oplysninger om dig ikke vises for andre end få betroede medarbejdere i styrelsen. Det betyder, at styrelsen over for skoler, myndigheder og andre ikke må oplyse om, at den har modtaget din henvendelse. At du er sikret fortrolighed betyder endvidere, at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven.

Det er dog stadig nødvendigt for styrelsen, at du oplyser dit navn samt dine kontaktoplysninger. Dette skyldes, at styrelsen skal have mulighed for at kontakte dig, såfremt der skulle opstå opklarende spørgsmål i behandlingen af din henvendelse. I medfør af fortroligheden vil dit navn og dine kontaktoplysninger kun forblive kendt af styrelsen.

Det er endvidere muligt for dig, hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningen, at give samtykke til et eller flere af følgende tre forhold:

  • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser om modtagelse af henvendelsen.
  • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder videregiver henvendelsens indhold, dog på en måde, der sikrer, at personens identitet ikke afsløres.
  • At styrelsen over for den pågældende institution eller andre myndigheder oplyser personens navn, og at vedkommende har rettet henvendelse til styrelsen.

Du skal være opmærksom på, at i det tilfælde du giver samtykke til alle tre ovenfornævnte forhold, har styrelsen ikke længere noget beskyttelseshensyn. Det betyder, at styrelsen kan være forpligtet til at give oplysninger om din henvendelse videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven.

LÆS DETTE, INDEN DU AFGIVER OPLYSNINGER VIA WHISTLEBLOWER-ORDNINGEN!

Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indleder en tilsynssag med en skole på baggrund af en henvendelse fra en whistleblower, må styrelsen hverken meddele skolen whistleblowerens identitet, indholdet af whistleblowerens henvendelse, eller at sagen er indledt som følge af en whistleblowerhenvendelse. Whistlebloweren kan dog give hel eller delvis tilladelse til, at styrelsen orienterer skolen herom.

Hvis du har tænkt dig at give styrelsen oplysninger om en skole via whistleblower-ordningen, skal du under alle omstændigheder være opmærksom på følgende:

Selvom styrelsen ikke må fortælle skolen, at en tilsynssag er indledt på grund af en whistleblowerhenvendelse, vil skolen måske alligevel kunne regne ud, at sagen er startet, fordi styrelsen har modtaget en sådan henvendelse.

Det skyldes, at en skole i alle andre tilfælde som udgangspunkt har krav på at blive gjort bekendt med, hvorfor styrelsen har indledt en tilsynssag.

Hvem der har henvendt sig, og hvad henvendelsen nærmere går ud på, vil det typisk være betydeligt vanskeligere for en skole at gætte sig til, og styrelsen videregiver som nævnt ikke disse oplysninger til skolen uden whistleblowerens tilladelse.

Sidst opdateret: 10. januar 2020