Hop til indhold

Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Det stiller store krav til uddannelsen af fremtidens pædagogiske personale.

En ny evaluering af den pædagogiske assistentuddannelse viser, at langt de fleste elever oplever, at såvel deres skoleundervisning som deres praktikforløb har en høj kvalitet. Eleverne oplever, at deres undervisere er kompetente og engagerede, og at der er en god vekselvirkning mellem undervisning og praktik. Der er dog også en oplevelse af, at praktikstederne ikke altid har tilstrækkeligt kendskab til uddannelsen.

Mens færdiguddannede pædagogiske assistenter selv vurderer, at uddannelsen har klædt dem godt på til at varetage deres opgaver på det pædagogiske arbejdsmarked, er deres ledere mere blandede i deres vurderinger. Flere end ni ud af ti af lederne til de pædagogiske assistenter vurderer, at pædagogiske assistenter er kompetente i forhold til at etablere og indgå i omsorgsfulde relationer med institutionens målgruppe. Knap halvdelen af lederne vurderer, at nyuddannede pædagogiske assistenter besidder de kompetencer, som de forventer af nyuddannede. Til sammenligning viste evalueringen af pædagoguddannelsen fra 2021, at lidt mere end hver tredje af lederne vurderer, at nyuddannede pædagoger besidder de forventede kompetencer.

De færdiguddannede pædagogiske assistenter selv og deres kollegaer, som typisk er pædagoger, forholder sig overordnet set mere positivt til de pædagogiske assistenters kompetencer end deres ledere. De færdiguddannede vurderer, at uddannelsen har klædt dem godt på til at varetage deres opgaver på det pædagogiske arbejdsmarked. Blandt pædagogerne vurderer eksempelvis syv ud af ti, at nyuddannede pædagogiske assistenter besidder de forventede pædagogiske kompetencer.

”Dygtigt og engageret pædagogisk personale gør en stor forskel for vores børn, unge og udsatte. I fremtiden får vi brug for endnu flere pædagoger og pædagogiske assistenter, som spiller en vigtig rolle i at give vores børn en god og tryg start på livet. Flere kommuner oplever lige nu udfordringer med at rekruttere uddannet personale til vores daginstitutioner, så jeg håber, at lederne vil give de pædagogiske assistenter en større chance på arbejdsmarkedet. Jeg ser frem til at følge parternes arbejde med at udvikle uddannelsen”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.