Hop til indhold

Børn og unge lever i dag i høj grad i en digital verden, og deres digitale dannelse skal derfor styrkes. For at understøtte det, besluttede folkeskoleforligskredsen den 7. december 2021, at der skal gennemføres en styrket og national indsats for digital dannelse af børn og unge. Indsatsen skal bestå af fire sammenhængende initiativer:

  • Den Digitale Trafikklub for Børn og Unge
  • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer og -forløb
  • Skolepatruljer for digital færdselssikkerhed
  • Kommunikationsindsats om krænkende adfærd på internettet.

Børne- og undervisningsministeriet inviterer derfor nu organisationer, vidensinstitutioner og andre relevante aktører til at ansøge om de midler, der er afsat til den styrkede indsats.

Puljens formål er at bidrage til et væsentligt løft af børn og unges digitale dannelse, herunder deres forudsætninger for at begå sig ansvarligt, sikkert og respektfult på internettet. 

Mange aktører arbejder allerede med digital dannelse af børn og unge, og med puljen gives de mulighed for at søge om de afsatte midler. Puljen vil blive tildelt til ét projekt, som skal gennemføre en samlet, national indsats. Flere aktører skal samarbejde om at gennemføre projektet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder et informationsmøde om puljen torsdag den 11. august 2022, hvor interesserede kan høre mere om puljens rammer og ansøgningsprocessen. Se nærmere om tilmelding nedenfor.

Om indsatsens fire initiativer 

  • Den Digitale Trafikklub for Børn og Unge, som skal klæde børn og unge på til at begå sig trygt og sikkert på internettet.
  • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer og -forløb som skal understøtte, at der findes undervisningsmaterialer mv., som undervisere, lærere og øvrigt pædagogisk personale kan bruge som inspiration til undervisning i emner relateret til digital dannelse
  • Skolepatruljer for digital færdselssikkerhed, som skal understøtte en sund digital kultur på skoler og uddannelsesinstitutioner mv., hvor børn og unge passer på hinanden og sig selv på internettet.
  • Kommunikationsindsats om krænkende adfærd på internettet, som skal understøtte, at børn og unge kan håndtere krænkende adfærd på internettet, herunder at de ved, hvad de kan gøre, hvis de udsættes for krænkende adfærd.