Hop til indhold

Folketinget har i dag vedtaget en hastelov, der udmønter den trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen- efter- og videreuddannelse, som den tidligere S-regering indgik med arbejdsmarkedets parter i september 2022. Trepartsaftalen havde til formål at forlænge trepartsaftalen fra 2017 i endnu et år til og med 2023.

Der er med aftalen afsat 342,6 millioner kroner i 2023 til at styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. 

Forlængelsen af trepartsaftalen betyder blandt andet, at der i 2023 fastholdes forhøjet forsørgelse for kursister på efteruddannelse. Det betyder også, at kravet om prøver i AMU opretholdes. På Forberedende Voksenuddannelse (FVU) betyder forlængelsen, at it og engelsk fortsat kan udbydes efter nytår. 

Som noget nyt bortfalder bestemmelsen om, at AMU-udbudsrunder skal afholdes hvert 4. år. Det betyder, at der ikke vil skulle afholdes en ny udbudsrunde i 2023. 

Faktaboks

I lovgivningen, der implementerede aftalen om VEU-trepart fra 2017, er der indbygget solnedgangsklausuler. Det betyder, at de lovbunde initiativer automatisk ville udgå af lovgivningen, og at retstilstanden ville være blevet ført tilbage til før VEU-trepartsaftalen fra 2017, hvis ikke aftalen var blevet forlænget. Læs mere om trepartsaftalen om forlængelse fra 30. september 2022 her.