Hop til indhold

Tilskud og forældrebetaling i vuggestuer og børnehaver, der drives som privatinstitutioner, skal gå til daginstitutionen og børnene, og det skal derfor ikke længere være muligt at trække overskud ud. Det er intentionen med en ny delaftale, som regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået.

Konkret skal det sikres ved, at institutionerne enten skal oprettes som selvejende institutioner, drives sammen med en fri- og privatskole eller oprettes som et selskab, der skal dokumentere over for kommunen, at tilskud og forældrenes egenbetaling går til driften af daginstitutionen. Eksisterende privatinstitutioner kan fortsætte under nye regler.

Aftalen udmønter en del af aftalen om minimumsnormeringer, som blev indgået i december 2020. Modellen er blandt andet inspireret af de gældende regler for fri- og privatskoler, hvor skolens midler alene må komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Med de nye regler vil private aktører – eksempelvis forældregrupper i mindre bysamfund – fortsat kunne etablere et privat alternativ til kommunens dagtilbud og få tilskud hertil. Privatinstitutionerne bliver samtidig omfattet af de kommende minimumsnormeringer.

Eksisterende privatinstitutioner kan fortsætte og får en treårig overgangsperiode til at omstille sig til de nye regler. Også enkeltmandsvirksomheder kan med aftalen forblive i deres eksisterende virksomhedsform, men der kan ikke fremadrettet oprettes enkeltmandsvirksomheder på dagtilbudsområdet, og der fastsættes særlige regler, der sikrer, at midlerne går til børnene og driften af daginstitution. Langt hovedparten af privatinstitutionerne er allerede i dag organiseret som selvejende institutioner.

Delaftalen bliver en del af et nyt lovforslag, der fremsættes for Folketinget i foråret. Ud over den nye delaftale om privatinstitutioner vil det kommende lovforslag indeholde de aftalte nye rammer for nyoprettede private pasningsordninger, der blandet andet skal sikre, at reglerne for private pasningsordninger i højere grad skal følge de rammer, som gælder for dagplejen.

Reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2022 for nyoprettede privatinstitutioner og private pasningsordninger. For eksisterende privatinstitutioner forventes de nye regler at træde i kraft den 1. juli 2025.

Læs "Aftale om fremadrettede rammer for nyoprettede og eksisterende privatinstitutioner" (pdf)

Hvad er privatinstitutioner?

  • Privatinstitutioner er daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver eller integrerede institutioner), som selv har ansvaret for at optage børn og som drives uden driftsaftale med en kommune.
  • I 2020 var der i alt 558 privatinstitutioner i Danmark.
  • 94 af privatinstitutionerne blev i 2018 drevet som enten enkeltmandsvirksomhed mv. eller som et selskab (seneste opgørelse af privatinstitutioners ejerformer).