Hop til indhold

I 2015 lancerede Undervisningsministeriet en national ordblindetest. Testen medvirker til at sikre, at personer med ordblindhed kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres læsevanskeligheder.

Ordblindetesten anvendes hovedsageligt til at teste for ordblindhed blandt børn og unge. Men mens knap hver sjette af 10-19-årige er testet for ordblindhed via den Nationale Ordblindetest halter de voksne aldersgruppe efter. Blandt de 20-29-årige er lidt over 5 procent testet for ordblindhed, mens under 1 procent af 30-64-årige er blevet testet. 

Forskellene mellem henholdsvis børn og unge og voksne, der testes for ordblindhed, skal ses i lyset af, at Ordblindetesten foretages på landets uddannelsesinstitutioner, og at der samlet set er færre voksne over 30 år, der er i gang med en uddannelse. Derfor kan der være behov for at se på at forbedre mulighederne for voksnes adgang til Ordblindetesten i andre regi end uddannelse.  

”Det går fremad med at få testet og opdage ordblindhed. Men tallene viser med al tydelighed, at vi ikke er, hvor vi skal være med de voksne. Det er også en kæmpe hjælp for voksne at få opdaget ordblindhed, da det vil give dem svar på, hvorfor de måske ikke var så gode til at læse i skolen og give dem redskaberne til at håndtere deres ordblindhed. Regeringen er optaget af at tage hånd om og fokusere på voksen-ordblindhed,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ordblindetesten udregner en samlet testscore, hvor ud fra personerne inddeles i tre kategorier: Ordblind, Ikke ordblind og mellemkategorien Usikker fonologisk kodning. Resultaterne peger på, at der foretages en bredere testning for ordblindhed blandt børn og unge sammenlignet med voksne, og særligt voksne over 30 år.

Ordblinde: 10% 10-19 år, 4% 20-29 år, 1% 30-64 år. Usikker fonologisk kodning: 3% 10-19 år, 1% 20-29 år, 0% 30-64 år. Ikke ordblinde: 2% 10-19 år, 1% 20-29 år, 0% 30-64 år.
Anmærkning: Alder per 1/1 2021. Ordblindetest er opgjort i perioden 2015-juli 2021. Personer med flere test er kategoriseret på baggrund af testen med laveste testscore (størst sandsynlighed for ordblindhed). Personer under 10 år er ikke inkluderet, da ordblindetesten først kan anvendes fra 3. klasse i grundskolen og frem. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, egne beregninger på baggrund af registerdata.

Blandt testede 10-19-årige blev ca. 65 procent kategoriseret ordblinde, mens andelen var ca. 69 procent blandt 20-29-årige og 83 procent blandt 30-64-årige

Det bemærkes, at analysen ikke omfatter voksne, der er kategoriseret ordlinde fra andre ordblindetest end Børne- og Undervisningsministeriets ordblindetest, herunder test tidligere i livet før 2015. Omfanget af voksne, der anvender andre typer af ordblindetest kendes ikke, da disse oplysninger ikke registreres centralt.

Læs "Fakta-ark: Mere end en ud af ti er ordblind" (pdf)

Ordblindetesten

I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet en national ordblindetest som kan identificere elever, studerende og kursister med ordblindhed på tværs af uddannelser fra 3. klasse til de videregående uddannelser og voksenuddannelser. Testen skal medvirke til at sikre, at ordblinde personer kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres læsevanskeligheder.

Ordblindetesten anvendes kun til at teste personer, der viser tegn på ordblindhed. Ordblindetesten bygger på viden om de specifikke læse- og stavevanskeligheder, der karakteriserer ordblindhed. Ordblindetesten giver en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed.

På basis af resultatet på Ordblindetesten inddeles de testede elever i tre kategorier:

  • Ordblind
  • Usikker fonologisk kodning
  • Ikke ordblind Ordblindetesten

Ordblindetesten afdækker således ikke elevens stavefærdigheder, sprog forståelse, læse-forståelse mm.

Læs mere om Ordblindetesten.