Hop til indhold

En ny erfaringsopsamling fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om grundskolen viser, at der er opbygget god erfaring med virtuelt arbejde, og at god hygiejne er blevet en del af hverdagen. Generelt tegner opsamlingen et billede af, at både personale og elever har vist sig at være meget omstillingsparate under de ændrede vilkår, der har kendetegnet COVID-19-perioden. Perioden dækker nedlukningerne i 2020 og 2021 samt den gradvise genåbning i 2020.

Ifølge undersøgelsen var der en særlig opmærksomhed på omfang og kvalitet af virtuel undervisning under nedlukningen i 2021. Skolecheferne forklarer blandt andet, at det handlede om at sikre en tæt og løbende kontakt til eleverne og om at imødekomme den nationale retningslinje om at gennemføre så almindelig en undervisning som muligt.

Et særligt politisk opmærksomhedspunkt under COVID-nedlukningen i 2021 var de udsatte elever og den begyndende mistrivsel blandt de hjemsendte elever, som først begyndte at vise sig, da hverdagen igen indtraf sig. Der har været et større fokus på udsatte elever og begyndende mistrivsel blandt hjemsendte elever under nedlukningen i 2021 sammenlignet med 2020. Tre ud af fire skolechefer vurderer, at de modtog enten flere eller mange flere elever i nødpasning under nedlukningen i 2021 end i nedlukningen i 2020. Fysisk nødundervisning/-pasning samt videreførelse af flest mulige PPR-aktiviteter og indsatser har været vigtige greb.

I nedlukningsperioderne har pædagoger på grund af de ekstraordinære omstændigheder ofte arbejdet med den samme mindre gruppe børn på tværs af skole- og SFO-tid. Erfaringerne peger på, at børnene kan have gavn af en mere tæt og kontinuerlig relation til pædagoger og få andre børn. Samtidig kan børnene savne det større fællesskab, der giver andre muligheder for aktiviteter og venskaber. Generelt set bemærkes det, at man ikke kan sammenligne nødundervisning og nødpasning med almindelig undervisning og pædagogiske arbejde én-til-én pga. de ekstraordinære rammebetingelser under COVID-19-perioden.

”Skolesektoren fortjener endnu engang en kæmpe ros for, hvordan de har håndteret pandemien. Særligt for at have været mere opmærksomme på elevernes trivsel og givet flere af de elever, der har haft det svært muligheden for nødpasning under den anden nedlukning. Vi skal dog fortsat være opmærksomme på børn og unges trivsel, særligt tænker jeg på det savn, mange elever kan have oplevet under nedlukningsperioden, og som kan have indflydelse på klassernes sociale fællesskaber,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Fakta om erfaringsopsamlingen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet foretaget en undersøgelse af erfaringer med nødundervisning, nødpasning og PPR i grundskolen under COVID-19-pandemien. Undersøgelsens design er bygget op omkring en kombination af kvalitative og kvantitative elementer, der inddrager perspektiver fra skolechefer, PPR-ledere, SFO-ledere og pædagoger.

Undersøgelsen dækker perioden fra nedlukningen og den gradvise genåbning i foråret og forsommer i 2020 samt i vinteren 2021. Konkret dækker nedlukningen 2020 over perioden fra den 16. marts 2020 og frem til den 15. april 2020 for 0.-5. klasse og til den 18. maj 2020 for 6.-10. klasse. Genåbningen i 2020 dækker perioden fra den 15. april for 0.-5. klasse og fra den 18. maj 2020
for 6.-10. klasse og frem til sommerferien. Nedlukningen 2021 dækker over perioden fra den 9. december 2020, hvor 5.-10. klasse blev hjemsendt, mens 0.-4. klasse var hjemsendt fra den 4. januar 2021. Eleverne i 0.-4. klasse kom tilbage hver anden uge fra 6. april 2021. Hele COVID-19-perioden dækker fra midt marts 2020 til tidspunktet for dataindsamlingen (januar 2021 – 3. marts
2021).

Læs erfaringsopsamlingen (pdf)