Hop til indhold

I den kommende tid dumper der breve ind til børn, unge, voksne, forældre og hele børne- og undervisningssektoren. Det er et af mange initiativer, som skal øge fokus og styrke trivslen blandt børn, unge og voksne.

Brevene skal understøtte forældre, skoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioners arbejde med elever i risiko for mistrivsel. De fremhæver blandt andet, at: 

  • elever, som mistrives, fortsat kan møde op fysisk på skolen
  • børn, unge og forældre kan finde rådgivning og støtte imod mistrivsel
  • der er åbnet for trivselsgrupper, så elever, som mistrives eller er i risiko for mistrivsel, kan mødes op til fire med en lærer eller en pædagog

”Vi ved, at børn og unge, der ellers normalt trives og har det godt, ikke er immune over for ensomhed og kan være kede af det. Selvom foråret og vaccinerne er på vej, så er det en underlig og anderledes tid. Og det er vigtigt for regeringen at understrege, at børn og unge aldrig må stå alene med problemer eller bekymringer. Det er vores ansvar,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Nedlukningen har været ekstremt hård for mange børn, som normalt finder et dagligt frirum i skole, klub eller fritidstilbud. Det er børn fra familier med utryghed, som er ekstra sårbare i krisetider. Men det er også børn fra velfungerende familier, som føler sig ensomme, triste og isolerede, fordi de ikke kan være sammen med vennerne. Med brevet til blandt andet børn, unge, forældre og undervisere vil vi minde om, at vi voksne har et fælles ansvar for at passe på de børn, der for tiden har det svært. Det kan være et venligt ord og et kærligt skub i retning af den hjælp, som fortsat er til rådighed, og som vi har understøttet under coronakrisen,” siger social- og ældreminister Astrid Krag.

Alle breve til elever, forældre, undervisere og ledere sendes til de pågældende institutioner, der står for at videreformidle dem.

Brevene bliver sendt som opfølgning på aftale af 18. februar 2021 om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel.