Hop til indhold

En del elever og kursister oplevede faldende motivation, læringsudbytte og trivsel i perioden med nødundervisning sidste forår. Det gælder særligt i den første del af perioden, hvor skolerne var lukket ned, og hvor de fleste modtog fjerundervisning derhjemme. Samtidig gjorde nedlukningen det svært for erhvervsuddannelser og FGU at gennemføre den praktiske undervisning.

Rapporterne fra EVA, der dækker perioden fra foråret og frem til sommerferien 2020, viser også, at en gruppe af elever har haft glæde af fjernundervisningen under nedlukningen. For eksempel vurderer 32 procent af lærerne i grundskolen, at de fagligt stærke elever har haft et højere læringsudbytte under nedlukningen end i den normale undervisning. Eleverne peger blandt andet på ro til fordybelse og mulighed for at arbejde i eget tempo som forklaringer.

På tværs af skoler og uddannelsesinstitutioner tegner rapporterne et billede af, at nedlukningen har haft de største negative konsekvenser for de elever, som i forvejen havde det svært eller var mere udfordrede end andre. For eksempel vurderer 81 procent af lærerne i grundskolen, at elever fra socialt udsatte hjem har haft et meget eller lidt lavere læringsudbytte under nedlukningen sammenlignet med den almindelige undervisning. Det samme gælder for 24 procent af de fagligt stærke elever.

Resultaterne er anderledes under genåbningen, hvor der var mere undervisning med fysisk tilstedeværelse. For eksempel svarer 46 procent af eleverne på de gymnasiale uddannelser, at de i genåbningsperioden var i meget bedre eller bedre humør end før corona, mens 15 procent var i dårligere eller meget dårligere humør.

”Der er både gode erfaringer, vi kan lære af, og ting, der blinker rødt, i rapporterne. Det skal vi tage hånd om. Jeg taler i øjeblikket med ordførerne fra Folketingets partier om, hvordan vi bedst kan sætte ind med konkrete indsatser, som skal hjælpe her og nu. Særligt for dem, der stadig sidder derhjemme, og dem, som skal til eksamener og prøver til sommer,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun hæfter sig også ved, at elever og kursister har oplevet perioden meget forskelligt:

”Børn er lige så forskellige som os voksne. Nogen har krudt bagi og lærer ved at bevæge sig, og andre trives bedst med ro. Det understreger behovet for, at skoler og institutioner har frihed til at tilpasse undervisningen. Det skal vi politikere huske.”

Fakta om kortlægningen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet foretaget en kortlægning af erfaringer med nødundervisning under COVID-19-pandemien.

Rapporten dækker perioden fra foråret og frem til sommerferien 2020. I hele perioden gjaldt regler om nødundervisning for skoler og institutioner. I den første del af perioden (nedlukningen) var elever, kursister og deltagere, med visse undtagelser, sendt hjem. I den anden del af perioden (genåbningen) åbnede skoler og institutioner op for, at elever, kursister og deltagere gradvist kunne vende fysisk tilbage. Efter sommerferien 2020 vendte elever og kursister tilbage til almindelig undervisning, men med særlige restriktioner.

Kortlægningen består af fem delrapporter, som dækker forskellige uddannelser:

  • Grundskoler 
  • Gymnasiale uddannelser 
  • Erhvervsskoler
  • STU og FGU
  • Voksen- og efteruddannelser