Hop til indhold

Fra i dag kan medarbejdere i forvaltninger, kommunale og private dagtilbud samt i børnehaveklassen benytte den nye it-løsning Sprogvurdering.dk til sprogvurdering af børn.

It-løsningen understøtter to forskningsbaserede sprogvurderingsredskaber målrettet børn i 2-6 års alderen og børnehaveklassen, som blandt andet kan anvendes til den lovpligtige sprogvurdering på dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet. De to sprogvurderingsredskaber er henholdsvis ”Sprogvurdering 2 år” og ”Sprogvurdering 3-6”. Sprogvurdering.dk er udviklet med inddragelse af brugere, interessenter og TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-understøttelse FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019, og kan ligesom FKO sprogvurdering anvendes gratis.

Det er fortsat op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den lovpligtige sprogvurdering af børn i to- eller treårsalderen og i børnehaveklassen skal foretages. Ministeriets to sprogvurderingsværktøjer kan også anvendes via it-løsninger fra private leverandører.

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 14.30 afholdes et webinar for brugere, hvor Sprogvurdering.dk demonstreres, og der er mulighed for at få svar på spørgsmål. Læs mere og find mødelink her.

Yderligere information

Læs om sprogvurdering i og uden for dagtilbud på emu.dk og på uvm.dk.

Læs om sprogvurdering i børnehaveklassen på emu.dk og på uvm.dk.

Læs om funktionaliteten i Sprogvurdering.dk og få teknisk hjælp på viden.stil.dk.

Fakta om Sprogvurdering.dk

  • Systemet kan benyttes af medarbejdere fra dagtilbud eller børnehaveklassen til at indtaste en sprogvurdering, som er gennemført med sprogvurderingsværktøjerne Sprogvurdering 2 år eller Sprogvurdering 3-6 og få et resultat for et barn.
  • Systemet giver overblik over, om børn i eller uden for dagtilbud og i børnehaveklassen er sprogvurderet, påbegyndt sprogvurdering eller ikke er sprogvurderet.
  • På forsiden af Sprogvurdering.dk ligger materialer og vejledninger til Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6 samt en FAQ.
  • Sprogvurdering.dk er udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet og tilgås med Unilogin
  • Sprogvurdering.dk er gratis at benytte i lighed med ministeriets tidligere it-løsning, FKO Sprogvurdering.