Hop til indhold

Fra den 30. september 2020 til 18. november 2020 er det muligt at søge om at få del i Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Puljen er i år på 13,4 millioner kroner.

I 2020 kan der søges om tilskud inden for fem indsatsområder, hvoraf fire er centreret om ordblindhed blandt børn, unge og voksne. Derudover kan der søges om midler til bevægelse i grundskolen.

”Vi skal blive langt bedre til at løfte børn, unge og voksne med ordblindhed. Det skal opspores så tidligt som muligt, så alle børn kan få en chance, og der skal være målrettet støtte og undervisning gennem hele tiden i uddannelsessystemet, så du, hvis du lever med ordblindhed, føler, at der bliver taget hånd om dig. Jeg håber, at tilskuddene kan sætte gang i et væld af gode aktiviteter og nye tiltag, og at det i sidste ende føre til det, som det hele handler om: bedre undervisning,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

De fem indsatsområder er:

 1. Elever med ordblindhed
  Formålet med indsatsområdet er på alle Børne- og Undervisningsministeriets
  uddannelsesområder at understøtte undervisernes arbejde med elever, der er udfordret af ordblindhed, samt at modvirke, at disse elever klarer sig dårligere end andre elever i uddannelsessystemet.
 2. Voksne med ordblindhed
  Der er behov for at få udviklet inspirerende undervisningseksempler og eksemplariske forløb til brug for undervisningen af voksne ordblinde. Materialet skal give undervisningseksempler til anvendelse i virksomhedsrettede forløb og må gerne understøtte praksisrelateret læring og indeholde pædagogiske overvejelser om anvendelse af kompenserende it.
 3. Inklusion af ordblinde i værkstedsbaseret undervisning på FGU og erhvervsuddannelserne
  Støtte til ordblinde elever i undervisningen er ofte møntet på den boglige undervisning. På FGU og erhvervsuddannelserne foregår en stor del af undervisningen imidlertid i værkstederne, hvor der er behov for at udvikle materiale til underviserne, der understøtter dem i at inkludere ordblinde elever i undervisningen på lige fod med øvrige elever.
 4. Understøttelse af svage læsere
  Elever der testes svarende til ’gul kategori’ i Ordblindetesten på grundskoleområdet er svage læsere uden dog at være ordblinde. Der er behov for undervisningsmaterialer og -forløb til denne elevgruppe i grundskolen, der kan understøtte elevernes deltagelse i undervisningen.
 5. Bevægelse i grundskolen
  Der er behov for at udvikle konkrete materialer og undervisningsforløb, der integrerer bevægelse i den faglige undervisning som det pædagogiske personale kan anvende i undervisningen for alle elever i grundskolen.

Fordelingen af tilskud forventes at finde sted ultimo februar 2021.

Midlerne er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.