Hop til indhold

Der er behov for mere støtte til elever med indvandrerbaggrund i de danske skoler. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny OECD-rapport. Der kan nemlig måles en faglig kløft mellem etnisk danske skoleelever og elever med indvandrerbaggrund. Det er særligt i læsning, hvor elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere i Danmark sammenlignet med andre lande.

I Danmark er børn med indvandrerbaggrund mere koncentrerede på bestemte skoler end i andre OECD-lande. Derudover taler en større andel af eleverne ikke skolens undervisningssprog i hjemmet. De udfordringer, det giver for sprogtilegnelsen, bliver kun større, hvis skolekammeraterne heller ikke taler dansk sammen i frikvartererne.

”Det er et problem for hele samfundet, hvis vi ikke møder hinanden på kryds og tværs i skolen. Det går ikke, at børn med indvandrerbaggrund halter efter fagligt, og at vi ser så stor en etnisk opdeling i vores skoler og også på ungdomsuddannelserne. Det skader fællesskabet og sammenhængskraften og skaber grobund for parallelsamfund,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen er startet forhandlinger om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser.

Derudover viser rapporten, at danske skolelever generelt klarer sig godt fagligt, og danske børn er glade for at gå i skole. Sammenlignet med andre lande er der kun få danske elever, der går et skoleår om.

Analysen viser desuden, at lærerne arbejder godt i forhold til elevernes læring, ligesom der i Danmark er gode traditioner for samarbejde mellem de mange aktører på uddannelsesområdet og i forhold til skole-hjem samarbejdet.

Læs mere i rapporten "Education Policy Outlook" (pdf) (oecd.org)

Fakta – de danske udfordringer omkring elever med indvandrerbaggrund

  • PISA 2018 peger på, at det er mindre sandsynligt, at elever med indvandrerbaggrund i Danmark taler det sprog i hjemmet, som anvendes i skolen, set i forhold til andre OECD-lande. Denne tendens mindskes dog med generationerne over tid.
  • I Danmark er elever med indvandrerbaggrund mere isolerede på bestemte skoler end i andre OECD-lande. Her ligger Danmark på en 2. plads i forhold til det, OECD kalder ”index of isolation of immigrant students”, der måler, i hvor høj grad elever med indvandrerbaggrund går i skole med andre elever med indvandrerbaggrund.
  • Pointforskellen i læsefærdigheder imellem elever med indvandrerbaggrund i Danmark og etnisk danske elever er (efter at have taget højde for køn og socioøkonomi) 34 point, hvor gennemsnittet i OECD er 24 point.
  • I OECD som helhed ligger 17 procent af eleverne med indvandrerbaggrund i den bedste fjerdele i læsning. I Danmark er denne andel kun 9 procent.