Hop til indhold

Tre ud af fem af de merkantile eux-elever, der begyndte på deres uddannelse i 2016, faldt fra, inden de nåede hovedforløbet. På den baggrund ser en ny undersøgelse nærmere på konkrete tiltag, som skolerne kan lade sig inspirere af for at få flere merkantile eux-elever videre i hovedforløbet. Tiltagene er udvalgt med afsæt i de fem skoler, der har et lavere frafald end andre skoler.

Nogle af de tiltag, som skoler og elever vurderer virker godt i forhold til at mindske frafald, er job-speeddating, praktikophold for undervisere og forventningssamtaler ved uddannelsesstart.

De forskellige tiltag er uddybet i en rapport, et inspirationskatalog og to podcasts. Rapporten indeholder også en kvantitativ analyse af frafald, der blandt andet viser, at 61 procent af de merkantile eux-elever, som påbegyndte deres uddannelsesforløb i 2016, faldt fra, inden de nåede til hovedforløbet. Frafaldet fra uddannelsesstart og ind til hovedforløbet er større blandt elever på små skoler og meget store skoler sammenlignet med middelstore skoler. Ifølge rapporten oplever skolerne, at de primære årsager til frafald er elevernes ønske om sabbatår efter studieåret, og at virksomhederne foretrækker elever med gymnasial baggrund frem for eux-elever, eksempelvis på grund af manglende kendskab til eux.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i efteråret 2019. Undersøgelsen består af tre dele:

  • En kvantitative analyse af frafald og overgange baseret på data fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatstik.
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt alle merkantile skoler (svarprocent på 83 procent), der belyser skolernes oplevelse af frafaldsårsager samt anvendelse og vurdering af tiltag til at reducere frafald.
  • En dybdegående analyse af praksis via casebesøg på fem skoler, der har et relativt lavt frafald sammenlignet med andre skoler.