Hop til indhold

Der er i alt modtaget 11 ansøgninger om tilskud fra puljen, hvor der samlet set er blevet ansøgt om cirka 19,4 millioner kroner. Ansøgningsfeltet har repræsenteret mange kvalificerede eksempler på forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området.

Der er udvalgt seks projekter, som ud fra en samlet vurdering bedst imødekommer puljekriterierne.
I de seks projekter vil AMU-udbydere afprøve forskellige måder at arbejde sammen om digitale undervisningsforløb.

De seks projekter har forskellige tilgange til samarbejde, udbud af kurser og udformning af undervisning.