Det skal gøres mere attraktivt at udbyde fleksible, digitale læringsforløb i VEU. Samtidig skal den viden og de erfaringer, som allerede er gjort i sektoren, samles og formidles, så brugen af digitale læringsteknologier og e-læring kan være med til at løfte på VEU-området. 

Derfor bliver der i 2019 igangsat en række initiativer til digitalisering af VEU. 

Den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU

I efteråret 2018 blev der igangsat tre analyser som led i opstarten af den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU. Analyserne skal bidrage til en kortlægning af brugen af og mulighederne for e-læring i VEU.

Analyserne har samlet set fokuseret på VEU-udbydernes erfaringer med brugen af e-læring og digitale teknologier med henblik på at identificere muligheder og barrierer for styrket digitalisering af VEU. Der har samtidig været fokus på arbejdsgivernes og arbejdstagernes behov for digitale tilbud i VEU. 

Analyserne vil danne grundlag for en række konkrete initiativer, som skal søsættes i første halvår af 2019. Initiativerne vil have til formål at styrke videndeling, samarbejde og god praksis i forbindelse med udvikling og udbud af e-læring. 

Forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU

Tilgængeligheden i AMU skal styrkes, og det skal være mere attraktivt at deltage i efteruddannelse, der er tilrettelagt og tilpasset deltageres og virksomheders behov. Derfor har ministeriet 1. september 2018 igangsat et forsøg, hvor der gives dispensation til, at virksomheder og deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU.

Dispensationen vil gælde til alle arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres som over 75 procent fjernundervisning. Dog skal undervisningen afsluttes med en centralt godkendt prøve, der er udviklet i henhold til § 6 i AMU-loven, for at deltagelse kan udløse VEU-godtgørelse som led i forsøget. Det vil fremgå af uddannelsesadministration.dk, om der er tilknyttet en prøve til uddannelsen. Desuden vil ministeriet løbende opdatere en liste over arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet en centralt godkendt prøve til, og som kan indgå i forsøget. Listen vil blive opdateret hver tredje måned. 

Listen kan findes her.

I 2019 udvikles der løbende prøver til kurserne i AMU. I denne overgangsperiode kan der ligeledes gennemføres forsøg med de arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet en prøve til som led i forsøget med kollektiv afkortning fra 2017-2018. Disse uddannelser kan findes på en separat liste frem til udgangen af 2019. Når disse prøver bliver erstattet af centralt godkendte prøver, skal skolerne anvende den godkendte prøve. Skolerne er forpligtede til at holde sig orienterede om efteruddannelsesudvalgenes udvikling og opdatering af prøverne og til at sikre, at prøver der er beskrevet efter de nye regler, afholdes efter dem, så snart de nye prøvebeskrivelser er klar.

Det gælder allerede i dag, at man kan få VEU-godtgørelse, når fjernundervisning udgør mindre end 75 procent af undervisningen.

Forsøgsordningen vil gælde fra 1. september 2018 og frem til udgangen af 2021. Forsøget vil blive evalueret løbende, og der vil blive lavet et samlet evaluering i forbindelse med forsøgets afslutning i 2021.

Sidst opdateret: 10. januar 2020