Hop til indhold

Når Danmark deltager ved UNESCO’s generalkonference, er det med ambitionen om at sætte ytringsfrihed, grønne erhvervsuddannelser og unges involvering på dagsordenen. Særligt behovet for at værne om grundlæggende rettigheder og sikkerhed for både journalister, forskere, studerende og kunstnere ønsker Danmark at diskutere.

”Ytringsfrihed – både når pressen arbejder, når forskere skaber viden, og når kunstnere udtrykker sig – er forudsætningen for, at vi kan have åbne og demokratiske samfund. Det samme gælder lige adgang til information, kultur og viden. Danmark er en stærk stemme internationalt, når det gælder frihed til at ytre og udtrykke sig, og gennem vores indflydelse i UNESCO kan vi bidrage til at fastlægge internationale værdier og standarder, der kan fungere som et fælles kompas”, siger Carsten Staur, Danmarks UNESCO-ambassadør.

Danmark er allerede medlem af UNESCO’s komité for 2005-konventionen, der sætter internationale regler for kunstnerisk ytringsfrihed og modarbejder censur af systemkritiske kunstnere. Det forventes desuden, at Danmark under generalkonferencen bliver valgt ind i UNESCO’s internationale program for medieudvikling og journalisters sikkerhed. De to medlemskaber giver Danmark en solid platform til at arbejde for, at menneskerettigheder, ytrings- og mediefrihed står centralt i UNESCO’s arbejde.

Danmark er en stærk stemme internationalt, når det gælder frihed til at ytre og udtrykke sig. - Carsten Staur, Danmarks UNESCO-ambassadør

Et andet fokusområde vil fra dansk side være erhvervsuddannelser med en grøn profil. Danske erhvervsuddannelsers indhold, struktur og pædagogik udvikles i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og skoler. Denne model vækker interesse internationalt. Derfor er Danmark vært for et højniveau-morgenmøde på UNESCO’s generalkonference, hvor medlemslandene skal drøfte, hvordan erhvervsskoler og virksomheder verden over kan motiveres til at gå sammen om at sikre de nødvendige kompetencer, så den grønne omstilling lykkes. Arrangementet finder sted den 14. november i UNESCO’s hovedkvarter i Paris, og mere end 70 medlemsstater og vigtige danske interessenter har meldt deres deltagelse. 

Med til Paris har den danske delegation også et ønske om at fremme en tilgang, der anerkender unge som aktører, der kan skabe forandringer og bæredygtig udvikling. Derfor skal unge i størst mulig grad involveres, når der tages beslutninger, der også involverer dem og deres fremtid. I tilknytning til generalkonferencen afholdes Youth Forum, hvor unge fra hele verden mødes og udveksler ideer, innovative løsninger og bygger videre på det globale samarbejde, der er nødvendigt, hvis verdenssamfundet skal nå i mål med den ambitiøse bæredygtighedsdagsorden i 2030. Danmark har fået en fornem plads i ungepanelet i skikkelse af Frederikke Veirum Høgsgaard, medlem af Den Danske UNESCO-nationalkommission. 

Den 15. november får den danske UNESCO-protektor H.K.H. Prinsesse Marie særlig taletid foran UNESCO’s 193 medlemsstater. I sin tale vil Prinsessen betone de muligheder for nye samarbejder og fællesskaber, som FN’s 17 verdensmål har skabt blandt andet kampen mod madspild, som Prinsessen er personligt engageret i.

Om UNESCO

UNESCO er FN’s særorganisation for uddannelse, videnskab, kommunikation og kultur. UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en naturlig og integreret del af UNESCO’s arbejde og vision.

Generalkonferencen åbnes officielt i UNESCO’s hovedkvarteret i Paris den 12. november 2019 og løber frem til 27. november 2019. Danmark deltager med hovedindlæg i generaldebatten og i de forskellige fagkomiteer. Den danske delegation består af medlemmer af den danske UNESCO-nationalkommission og ministerier med delansvar for UNESCO, som ud over Børne- og Undervisningsministeriets tæller Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Kulturministeriet. Dertil har DMI en særlig rolle i forhold til Danmarks engagement i det internationale FN-arbejde omkring havforskning.