Hop til indhold

At eleverne har lyst til at læse betyder meget for deres læsefærdigheder i skolen. Vi ved fra en række undersøgelser, at lysten til at læse i fritiden er faldet blandt danske folkeskolelever og dermed også den tid, de bruger på det.

For at fremme folkeskoleelevernes læselyst har Børne- og Undervisningsministeriet afsat 9,5 millioner kroner til en pulje, der skal understøtte læseindsatsen i folkeskolen. Her vil der kunne søges tilskud til en indsats under et af tre temaer:

  • Understøttelse af de fagprofessionelles arbejde med faglig læsning
  • Skolernes arbejde med fritidslæsning
  • Arbejdet med forældres læsning med deres børn

Fakta om læseindsatsen

Den internationale undersøgelse PIRLS 2016 viste, at danske elever ligger lavt, når det kommer til læseglæde. Blot 20 procent af de danske elever kan rigtig godt lide at læse, mens tallet er 43 procent på internationalt niveau.

Fra undersøgelsen Børns Læsning 2017 ved vi, at børn læser mindre i fritiden. Der er samlet sket et fald på 5 procentpoint, fra 61 procent til 56 procent i perioden 2010 - 2017, i forhold til børn, der læser flere gange om ugen eller mere.