Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 3. december 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Kommunerne kan søge på vegne af deres folkeskoler. 

Formål

Puljens formål er at få flere stærke læsere i folkeskolen og at reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på læsning gennem hele skoleforløbet.

Hvad kan der søges tilskud til?

Læseindsatsen målrettes 1.-9. klassetrin i folkeskolen og tilskud ydes til indsatser, der afsluttes inden udgangen af skoleåret 2021/2022.

Læseindsatsen har tre temaer:

  1. Læsemotivation gennem faglig læsning med fokus på læselyst (på mellemtrin og udskolingen)
  2. Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC (på mellemtrin og udskolingen)
  3. Forældres betydning for lystlæsning (i indskolingen og på mellemtrinet)

Hvordan søges der om tilskud? 

Læs "Vejledning om pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen (pdf)" for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt fordeling af puljemidlerne. Under ansøgningsmateriale kan du finde ansøgningsblanketten, som skal anvendes. 

Midler til fordeling

Der er i alt 9,5 millioner kroner i puljen. 

Ansøgningsfrist 

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 3. december 2019 klokken 12.00. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Pernille Skou Brønner Andersen, tlf. 33 92 53 04 eller mail.

Pernille Tjellesen, tlf. 25 28 48 92 eller mail

Sidst opdateret: 21. juli 2023