Nogle skolelever må bruge mobiltelefoner i undervisningen, andre skoler har indført mobilforbud. Teknologien er fuld af muligheder – men også faldgruber. Publikationen ”Digitalisering med omtanke og udsyn” gør status over, hvad vi ved om it og teknologi i skolen, og lægger samtidig op til debat.

 ”Digitalisering og it kan have både positive og negative konsekvenser. På den ene side har it været en del af undervisningen i en årrække, fordi it kan bruges til at gøre undervisning bedre, nemmere og mere engagerende. På den anden side kan it og teknologi også blive for styrende og ødelægge undervisningen. I mange år har det handlet om mere it. Men nu bør det mere handle om hvornår og hvorfor. Vi skal bruge it og teknologi klogt. Og vi skal sikre, at børn og unge klædes godt på til en digital fremtid, og at teknologien ikke tager overhånd og ødelægger det gode børneliv,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Statuspublikationen skal være afsæt for en dialog blandt forældre, elever, fagprofessionelle, politikere og eksperter om, hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologiundervisningen i de kommende år. Debatten skal danne grundlag for en national digitaliseringsstrategi for undervisningssektoren.

Kom med dit bidrag til debatten

Statuspublikationen ” Digitalisering med omtanke og udsyn” lanceres i dag på Danmarks Læringsfestival i Bella Center Copenhagen.

Statuspublikationen skal være afsæt for det videre arbejde og debat mod en ny kommende national digitaliseringsstrategi 2020-2025.

Du kan videregive dine ideer til, hvad en ny digitaliseringsstrategi bør fokusere på kampagnesiden uvm.dk/digitaludd

Statuspublikationen kan hentes gratis på Danmarks Læringsfestival under enten paneldebatten eller på Undervisningsministeriets stand i udstillingen. Læs mere om Danmarks Læringsfestival