Hop til indhold

Undervisningsministeriet offentliggør fem publikationer om vejledning. Serien ”Praksis + Perspektiv” udspringer af satspuljeprojektet Brug for alle unge og sætter fokus på nogle af de udfordringer, du som fagprofessionel står overfor i mødet med udsatte unge i vejledningen.

I fem temanumre formidles den nyeste viden inden for vejledningsområdet. De fem publikationer handler om:

Publikationerne er især målrettet dig, der som vejleder, underviser og skoleleder arbejder med at støtte unge i at blive klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Gennem reportager og interview med forskere, politikere, filosoffer og ledere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning får du inspiration til og viden om alt lige fra at opbygge stærke relationer til de unge, til at inddrage deres forældre i vejledningen. Du får konkrete metoder, redskaber og gode råd til at kvalificere din vejledning.

I publikationen Samarbejde på tværs - om vejledning og uddannelse kan du for eksempel blive klogere på, hvordan man kan etablere tværgående samarbejder ved at læse om de erfaringer, som UU København har gjort sig med forløbet ”fokuserede karriereforløb” – et brobygningsforløb for elever i 8.klasse.

Praksis + Perspektiv er udviklet på baggrund af de erfaringer, resultater og metoder som Brug for alle unge og Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde har opnået og udviklet gennem de seneste fire år.

Du kan downloade alle fem publikationer eller bestille fysiske eksemplarer via www.bfau.dk